Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 2

Skapad 2016-04-05 19:44 i Berghultskolan Lerum
Grundskola 2 Musik
...

Innehåll

Pedagogisk planering

Dessa mål utgår arbetet ifrån:

Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven

 • utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse

 • utvecklar förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer

 • utvecklar förmåga till medvetet lyssnande som en väg till musikupplevelse och fördjupad kunskap

 • använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerandeoch därigenom utvecklar ansvar och samarbetsförmåga

 • utvecklar sitt musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker och genrer, sin förmåga att kritiskt granska och värdera musik samt sin förståelse och respekt för andra människors musikpreferenser

 • blir förtrogen med musikens beröringspunkter med andra kunskapsområden och utvecklar förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer som bild, text, drama, dans och rörelse

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • delta i sång i grupp

Du ska få undervisning i

 • hur din röst och din kropp hör samman

 • musikaliska begrepp t.ex. takt, puls, rytm, dur, moll

 • musikhistoria

 • olika musikinstrument och "familjer"

Du kommer att få

 • sjunga sånger i anslutning till olika arbetsområden

 • lyssna till olika sorters musik

 • röra dig till musik

 • spela rytminstrument

 • se film om olika instrument

Matriser

Mu
Musik 2

Musik

Sång
Du deltar delvis i sång i stor grupp.
Du deltar oftast aktivt i sång i stor grupp.
Du deltar alltid aktivt i sång i stor grupp och är engagerad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: