Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2016-04-05 20:28 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Under lektionerna kommer vi att arbeta med följande områden: Gemensam sång, egna sångtexter, andras sångtexter, olika musikstilar, instrumentgrupper samt rytm och rörelse.
Grundskola 3 Musik

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Syftet med ämnet musik i år 3 är att eleverna ska få möjlighet att sjunga i olika musikaliska former och genrer samt ges möjlighet att få skapa egna texter utifrån egna tankar och idéer. Eleverna ska dessutom få tillfälle till att samtala om musikens olika uttryck.

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningen kommer att innehålla momenten:

Unison sång, kanonsång och växelsång. Enkla former av musikskapande med utgångspunkt i text och melodi. Planering och övning inför skolavslutningarna. Övning inför Lucia, och andra svenska högtider. Lyssna till olika musikstilar och delta i diskussioner kring vad som kännetecknar de olika musikstilarna. Associationer, tankar och känslor som uppkommer då man lyssnar på musik. Instrumentlära. Enkla analyser av sångtexter. De vanligaste psalmerna samt kända barnvisor. 

Undervisningens innehåll: Hur?

Undervisningen sker i helklass, men ibland gör eleverna uppgifter i mindre grupper. Enskilt arbete kan förekomma då eleverna lyssnar till olika musikstycken och skriver kring dessa.

Kunskapskrav för år 3

Kunskapskraven nedan gäller för år 3

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Bedömningsmatris Musik åk 3 Häckebergaskolan Helena Öhman

SSyftet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sjunga
Union, kanon, växelsång
Du kan sjunga i enkla former av union sång.
Du kan sjunga i olika former av union sång (kanon och växelsång) och anpassar med stöd efter takt/rytm.
Du kan sjunga i olika former av union sång (kanon, växelsång) och anpassar efter takt/rytm.
Musik i vardagliga och traditionella sammanhang, samt svensk barnvisetradition.
 • Mu  1-3
Du känner till, och kan sjunga några av de vanligaste svenska barnvisorna och några sånger till våra svenska traditioner.
Du känner till, och kan sjunga, de vanligaste svenska barnvisorna, och också sjunga några sånger till våra svenska traditioner, samt Nationalsången.
Du känner till, och kan sjunga, de vanligaste svenska barnvisorna och också sjunga sånger till våra svenska traditioner. Du kan sjunga Nationalsången. Du känner också till några av våra vanligaste psalmer.
Samtala och beskriva
Musikupplevelser och musikens påverkan
 • Mu  1-3
Du kan samtala kring olika musikupplevelser.
Du kan samtala kring olika musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Du kan uttrycka associationer, tankar, känslor och bilder i samband med musiklyssning.
Du kan samtala kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Du beskriver på ett tydligt sätt musikupplevelser och hur musiken påverkar människor i olika situationer.
Instrumentlära
 • Mu  1-3
Du kan beskriva, och namnge, några olika instrument.
Du kan beskriva, och namnge några olika instrument från blås-, sträng, tangent och slaginstrumenten.
Du känner till hur blås-, sträng, tangent och slaginstrument låter och ser ut.Du gör enkla jämförelser, och kan förklarar likheter och skillnader mellan olika instrument i, och mellan de olika musikgrupperna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: