Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att tala - retorik

Skapad 2016-04-05 22:16 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska

I det här arbetsområdet jobbar vi med retorik och argumentation. Du får möjlighet att prova på att påverka de andra i klassen i ett ämne du valt själv. Det handlar både om att vara en god talare och en uppmärksam lyssnare. Du får möjlighet att kommentera, ifrågasätta, argumentera och diskutera olika åsikter.
Du kommer också att få skriva ett tal som du framför.

Innehåll

Mål för arbetet

  • Få möjlighet att uttrycka sina åsikter i en specifik fråga samt försöka påverka åhörarna.
  • Träna sig på att argumentera för sitt ställningstagande.
  • Träna sig på att ge konstruktiv respons på innehåll och framställning i ett anförande.
  • Hålla ett tal.

Kopplingar till läroplan

  •  Eleven argumenterar i diskussioner och grupparbeten för den egna åsikten, ställer frågor som hör till ämnet, lyssnar på andra och granskar sina egna och andras argument
  •  Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd
  •  Aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt
  •  Eleven uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i tal och skrift
  •  Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan

Arbetsgång

Under veckorna 14-18 kommer vi att jobba med retorik. Vi kommer att repetera de retoriska knepen som finns med bl.a. ethos, logos, pathos. Vi utgår från "Genrekoden - Tala" s. 78-86, i det här arbetsområdet.

Uppgifter som vi kommer att arbeta med är:

  • Genomgång av begreppen retorik och argumentation. Varför är det viktigt att våga och kunna uttrycka sina åsikter och hur gör man detta på bästa sätt? Är det någon skillnad på hur mycket flickor eller pojkar pratar?

Bedömning

Du blir bedömd på den slutdebatt som kommer sist i arbetsområdet. Fram till dess så övar vi på att argumentera om små ämnen från "Genrekoden - Tala".

Du blir bedömd på talet som du ska hålla.

Se matrisen.

Matriser

Sv
Retorik och argumentation

Bedömingsmatris för retorik/argumentation i ämnet svenska

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Debatt
Du sitter med i debatten och vågar uttrycka en eller ett par åsikter som visar om du är för eller mot. Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du deltar aktivt i debatten och uttrycker dig väl så att dina argument framgår tydligt. Du kan svara för dina argument men är även duktig på att lyssna på dina motståndares argument. Du håller dig till ämnet.
Du är mycket aktiv i debatten och är väldigt duktig på att uttrycka dina argument, men du är även en god lyssnare och respekterar dina motståndares åsikter. Det märks att dina argument är väl genomtänkta.
Att hålla tal
Du uttrycker dig begripligt utifrån ämnet så att budskapet förstås av mottagaren och använder ett fåtal argument. Språket är enkelt och lätt att förstå. Du skulle kunna vara mer förberedd och påläst i ämnet.
Du uttrycker dig mestadels klart och tydligt kring ämnet. Du försöker förklara och konkretisera dina tankar med hjälp av några olika argument. Det märks att du är påläst i ämnet och är förberedd.
Du uttrycker dig tydligt och säkert kring ämnet samt utvecklar budskapet genom att ha många bra och underbyggda argument som förstärker förståelsen. Du försöker att få med några motargument som du bemöter i ditt anförande. Du är säker när du talar och vågar stå för dina åsikter. Det märks att du är mycket välförberedd och du är säker i ditt framförande.
Framförande
Du behärskar ämnet och har relativt god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är engagerad och pratar fritt. Du har god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är mycket engagerad, bjuder på dig själv, fångar åhörarna, varierar rösten och försöker aktivt påverka dina åhörare.
Talteknik
Du tar till något knep för att vinna åhörarna för din sak.
Du använder flera knep för att vinna åhörarnas gillande.
Du använder flera genomtänkta knep för att vinna åhörarnas gillande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: