Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Artkunskap

Skapad 2016-04-06 09:34 i Bruksskolan Munkedal
Artkunskap och arbetsuppgifter inom områdena: Blommor, Fåglar, Träd, Insekter, Däggdjur
Grundskola 4 Biologi

Under 6 veckor, 3 lektionstillfällen i veckan, kommer vi att arbeta med ämnesområde i NO, Biologi

Innehåll

SYFTE

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

 

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

 

 

 

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

ARBETSSÄTT

Introduktion av arbetsområdet

Genomgång av arbetshäftena och arbetsgången

Film

Eget arbete med arthäftena inom områdena:

 • Blommor
 • Fåglar
 • Träd
 • Insekter
 • Däggdjur

BEDÖMNING

 • Sker kontinuerligt under arbetets gång med arthäftena
 • Artkunskapsprov på de respektive områdena som du har arbetat med, där det förväntas att du kan minst 15 arter inom respektive område

 

DOKUMENTATION

Se kunskaper

Matriser

Bi
Dessa kunskapskrav bedöms du emot

Biologi Nivå A

 • Bi  A 6   Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Biologi Nivå C

 • Bi  C 6   Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  C 6   Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.

Biologi Nivå E

 • Bi  E 6   Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: