Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektronik Åk 9 2016

Skapad 2016-04-06 11:01 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Teknik
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig några grunder inom elektronik.

Kopplingar till läroplan

  • Tk
    Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Innehåll

Begrepp: Elektroniska komponenter, chips, IC-krets, resistor, potentioneter, ohms lag, ledare, halvledare, isolator, diod, likriktare, lysdiod, fotodiod, transistor, bas, kollektor, emitter, kondensator, binärt skrivsätt

Kopplingar till läroplan

  • Tk  7-9
    Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  • Tk  7-9
    Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Genomförande

Arbetet sträcker sig över veckorna 16-22. Arbetsområdet inleds med att du på laborativ väg lär känna några olika elektroniska komponenter. Därefter kommer du att arbeta med  mikroprocessorn Arduino. 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper i samband med laborerandet och vid läxförhör. 

Elevinflytande

Du har inflytande över den konstruktionsuppgift du väljer.

Matriser

Tk
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Teknik
Förmågan att utforma tekniska lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: