Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlan. Utveckling och lärande. VT16

Skapad 2016-04-06 13:09 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Hos oss vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar.

Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av tema rum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer, hos oss kallar vi dessa områden helhet och allsidighet.

Innehåll

Nyckelbegrepp

Leka

Träna

Kan själv

Hjälpa

Insatser

Pippi tema

Fantasi och saga

Sångkort och ramsor

Uthållighet i leken

Turtagning

Ansvar för vårt material (var rädd om saker)

Rörelse, dans

Skapande

Spel, pussel, lotto

Dokumentation i barnens nivå för att synliggöra vad vi gjort/lärt oss/tränat

Bildspel på skärmarna i hallen

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som ”Jag kan…”.

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära.
  • Utvecklar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
  • Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier.
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. (Lpfö98, rev10)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: