Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2016-04-06 13:25 i Brearedsskolan Halmstad
Vi utvecklar våra kunskaper om tal i decimal-, bråk- och procentform
Grundskola 4 – 6 Matematik

Under detta arbetsområde kommer vi fördjupa våra kunskaper kring att växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform. Vi kommer även gå in på hur man adderar och subtraherar tal i bråkform. Vi kommer arbeta med begreppen: procent, tal i procentform, blandad form, tal i bråkform, tal i decimalform och bråkform.

Innehåll

Avsnitt 1

Bedömning: 

Muntliga uppgifter i smågrupper v. 16

 

Mål:

- Jag känner till de begrepp som tillhör detta område

- Jag kan skriva tal i bråkform, decimalform och procentform.

- Jag kan växla mellan tal i procentform, bråkform och decimalform

- Jag kan addera och subtrahera tal i bråkform, procentform och decimalform

- Jag kan jämföra och storleks ordna tal i bråkform, procentform och decimalform

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: