Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk på gränsen

Skapad 2016-04-06 13:51 i Västra Berga skola Helsingborg
Ett arbetsområde om nordiska språk, dialekter och sociolekter i Sverige.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Det svenska språket härstammar från urgermanskan, liksom danskan, norskan, isländskan och färöiskan. Finskan har ett helt annat ursprung. Hur kommer det sig? Vilka likheter och skillnader finns det mellan de nordiska språken? När blev det olika språk? Vad är en dialekt och var svenskan en dialekt av urgermanskan? Hur gick utvecklingen till? Detta och lite till ska vi utforska i det här arbetsområdet. Vi kommer även att utforska sociolekter. Vad är en sociolekt och kan vi hitta det i vårt närområde?

Ni kommer att bli forskare som kommer att forska inom ett område som inte är så beforskat. 

Innehåll

Lgr11 - Skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och rktlinger

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

Syfte - svenska

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Uppgifter

Träna läsförståelse genom att läsa text och svara på frågor. (individuellt)

Skapa intervjufrågor om sociolekter.(Grupp)

Planera fältstudierna i grupp.

Genomföra fältstudier om sociolekter i tilldelat område. (Grupp)

Göra en poster.(Grupp)

Delta i ett seminarium om sociolekter. (Individuellt)

Förbereda frågor till en annan poster till seminariet.(Individuellt)

Vad bedöms?

 • Du ska göra en poster som sammanfattar fältstudierna, tillsammans med din grupp. Layout på postern bedöms, liksom innehållet.

 • Du ska presentera gruppens poster vid ett seminarium.

 • Du ska delta aktivt vid ett seminarium, förbereda frågor till en annan poster.

Planering

vecka

onsdag

torsdag

17

Introduktion

Föreläsning: Dialekter

Dialekter

18

Studiedag

Lov

19

Sociolekter

Förbered fältstudier,
intervjufrågor

20

Fältstudier

Jobba med poster, ta fram statistik

21

Förberedelse

av frågor till seminarium

Seminarium

22

reservtid

Beachhandboll

Utvärdering/Betygssnack

 

Matriser

Sv SvA
Språk på gränsen

Poster

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förberedelser inför fältsstuider, ta fram information genom intervjuer och andra källor.
Du använder ett begränsat antal källor. Du deltar i gruppens arbete, men utan egna initiativ.
Du använder ett relativt varierat urval av källor. Du är aktiv (tar ansvar) i gruppens arbete och har idéer på hur arbetet kan genomföras.
Du använder ett varierat antal källor. Du driver arbetet (tar ansvar och leder) i gruppen och har många idéer för hur arbetet kan genomföras.
Layout på poster
Du deltar i gruppens arbete med att skapa en poster, men tar inga initiativ. Du följer anvisningarna för hur en poster ska se ut.
Du deltar aktivt i arbetet med att ta fram gruppens poster. Du följer anvisningarna väl och tar fram en poster som är tydlig och informativ.
Du driver arbetet med att ta fram en poster. Du följer anvisningarna väl och tar fram en poster som är tydlig och informativ.
Källkritisk granskning
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans

Seminarium

 • Sv  E 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Presentation av poster
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Deltagande i seminarium
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: