Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och bråk

Skapad 2016-04-06 14:03 i Klockebacksskolan Karlshamn
Vi introducerar begreppet sannolikhet och kopplar samman det till det vi har lärt oss om bråk.
Grundskola 5 Matematik

I det här avsnittet kommer du att fortsätta jobba med bråk men den här gången i samband med sannolikhet. Du kommer att få lära dig beräkna hur stor sannolikhet det är för ett visst utfall t.ex. hur stor sannolikhet är det att du får klave när du singlar slant?

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att..

 • formulera och lösa problem med hjälp av dina kunskaper i matematik 
 • förstå och använda matematiska begrepp
 • veta vilka strategier och metoder som passar bäst i dina beräkningar

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Så här kommer vi att arbeta

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
 • se samband bråk-decimaltal-procent-sannolikhet

 • addera enkla bråk och sannolikheter

 • använda strategier vid problemlösning

 • förstå och arbeta med matematiska begrepp

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matriser

Ma
Sannolikhet och bråk

Se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
Du är på god väg att visa att du kan se möjliga utfall och beräkna sannolikheter.
Du kan med viss säkerhet se möjliga utfall och beräkna sannolikheter.
Du kan med säkerhet se möjliga utfall och beräkna sannolikheter.
Se samband bråk-decimaltal-procent-sannolikhet
Du är på god väg att visa att du kan se samband bråk-decimaltal-procent-sannolikhet.
Du kan med viss säkerhet se samband bråk-decimaltal-procent-sannolikhet.
Du kan med säkerhet se samband bråk-decimaltal-procent-sannolikhet.
Addera enkla bråk och sannolikheter
Du är på god väg att visa att du har grundläggande kunskaper i att addera enkla bråk och sannolikheter.
Du har grundläggande kunskaper i att addera enkla bråk och sannolikheter.
Du har goda kunskaper i att addera enkla bråk och sannolikheter.
Beskriva matematiska begrepp
 • Ma  A 6
Du är på god väg att visa att du kan beskriva matematiska begrepp på olika sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp på olika sätt på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp på olika sätt på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: