Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik- och konsthistoria

Skapad 2016-04-06 14:36 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Musik Bild

Innehåll

Uppgiften

I musiken kommer ni få en presentation med en del fakta kring de olika epokerna med ljudande exempel.  

Ni kommer sedan att bli tilldelade en epok var som ni ska fördjupa er i. Det gäller att välja ut ett musikstycke och ett konstverk från samma tidsepok och presentera dem utifrån följande:

- beskriv de olika verken

- varför passar de ihop

- vilka tidstypiska drag har de, typiskt f;r epoken

- hur har samhället påverkat kompositör/konstnär.

Tänk på att motivera och resonera! Använd det ni lärt er om epokerna och dra slutsatser. 

Redovisning kommer att ske vid en vernissage. Om ni vill arbeta på Ipad eller på papper väljer ni själva. Ni måste dock kunna redovisa på era tankar enligt ovan samt spela upp musikstycket så där behöver ni använda Ipad. 

Uppgifter

  • Musik- och konsthistoria

Matriser

Mu Bl
Musikhistoria

E
C
A
Musik
Lyssna och beskriva
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musik
Lyssna och instrument
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Musik
Funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Musik
Betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: