Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2

Skapad 2016-04-06 22:06 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Vi tränar på att tala, lyssna, läsa och skriva.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk

Nu kommer du att få bygga vidare på de grundläggande färdigheterna från år 1. När du skriver kommer du att få träna på att skriva olika sorters texter för hand och på ipad. När du skriver tränar du också på stavning, början-handling-slut och olika skiljetecken.Vidare kommer du att få läsa olika texter, föra samtal och lyssna på andra varje dag

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. ( Lgr 11, kap 1)

 • Du ska utveckla din läsning och du tränar vidare på förmågan att förstå innehållet. Vi använder oss av lässtrategierna: spågumman, detektiven, konstnären, reportern och cowboyen.
 • Skriva enkla texter med tydligt innehåll använda några skiljetecken och kunna enkla stavningsregler som dubbelteckning.
 • Lyssna aktivt i olika samtalssituationer.
 • Tala inför grupp, kunna berätta, återberätta och samtala.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få träna på att:

 • bygga upp en berättelse med början, handling och slut.
 • skriva enkla faktatexter för hand och på dator.
 • träna på att använda en ordlista.
 • göra en tankekarta som stöd för ditt skrivande. 
 • skriva och formulera enkla texter och använda skiljetecken på rätt sätt.
 • lyssna och tala, berätta och återberätta i olika samtalssituationer.
 • läsa och förstå enklare texter.
 • stava till vanliga och ofta förekommande ord.
 • vokaler och ordklasser, synonymer och stavningsregler. 
 • skriva en instruktion.
 • arbeta med läsförståelse.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Bedömning

Vi använder oss av "God läsutveckling" när vi bedömer svenskan.

De rutor som är gröna i matrisen är de moment du har klarat. De rutor som inte har någon färg är sådan som du har kvar att arbeta med

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: