Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musiklyssning åk 6

Skapad 2016-04-06 22:41 i Torpskolan Lerum
Du ska beskriva en låt och också skriva vad du tycker om den med bra motiveringar.
Grundskola 6 Musik
...

Innehåll

Uppgift

Vi kommer under några lektioner lyssna på flera olika låtar och med hjälp av en tankekarta får du träna på att göra en så bra och utförlig beskrivning som möjligt. Du kommer också få öva på att beskriva din musikupplevelse och då också motivera vad du tycker om låtarna.

På en annan lektion kommer du skriftligt får göra en uppgift där du själv ska skriva om EN låt som jag har valt. Det är denna uppgift som kommer att bedömas enligt matrisen nedan.
Du kommer då självklart få ha tankekartan till din hjälp.

 

Matriser

Mu
Musik - Beskriva, tycka och motivera

E
C
A
Omdöme
Tycka och motivera
Eleven kan föra enkla resonemang om andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang andras musicerande.
Beskriva musikupplevelse
Eleven kan på ett enkelt sätt uttrycka sig om egna musikupplevelser.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser
Hur musik kan påverka människor. (både dig själv och andra)
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Kunskap om musik från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Kunskap om instrument och instrumentgrupper
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: