Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1-3

Skapad 2016-04-07 07:02 i Furulundsskolan Halmstad
En Lokal Pedagogisk Planering för idrott och hälsa år 1-3.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleven få möta många olika slags aktiviteter. Undervisningen ska ge elverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika slags rörelseaktiviteter. Undervisningen ska även sträva efter att eleven utvecklar sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleven uteckla förmågan att vistas i utemiljöer och i naturen under olika årstider samt bidra till att eleven utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

Konkretisering av de mål eleverna ska nå i arbetsområdet

Eleven,

• leker enklare lekar och rör sig till musik. • behärskar olika motoriska grundformer, såsom rulla, åla,stödja och krypa. • deltar i laglekar/aktiviteter och samarbetar. • deltar i samtal och sätter ord på sina upplevelser. • deltar i vattenlekar som tränar att flyta och balansera vilket ska leda till simning i mag- och ryggläge(år 3) • deltar i utelatktiviteter under olika årstider och känner till allemansrättens grunder. • kan orientera sig efter enkla kartor i klassrummet och på skolgården. • kan självständigt sköta dusch och ombyte.

Undervisning

Under läsåret 2016/2017 kommer vi att arbeta med de motoriska grundformerna genom olika rörelseaktiviteter, samarbetslekar, bollspel, rörelse till musik, gymnastik/redskapsövningar och hinderbanor. Vi kommer att vara utomhus under olika årstider och prova på olika aktiviteter ( t ex orientering, lekar, skridskoåkning) samt prata om grunderna i allemansrätten. Vi lägger vikt vid att barnen ska lära känna sin kropp och jobba upp en säker kroppskontroll. Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp vilket gör att samarbete är en mycket viktig del inom idrotten. Vi tränar också på att följa och förstå regler samt orka röra sig en längre stund utan att bli för trötta. Vi lägger även vikt vid att barnen får träna sig på att samtala om olika upplevelser inom idrott och hälsa. Vi jobbar med att skapa rutiner i idrottshallen för att undervisningen ska bli en rolig och effektiv stund för alla. Målet är att alla ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar. År 3 kommer någon gång under läsåret att få möjlighet att prova sina vattenvanor.

Bedömning

• Förmågan att delta i lekar, spel och idrotter. • Förmåga att röra dig till musik och i dans. • Förmåga att utföra motoriska grundformer i olika miljöer. • Förmågan att samarbeta i laglekar och aktiviteter. • Förmågan att samtala om dina upplevelser av fysisk aktivitet. • Förmågan att leka och röra sig i vatten. • Förmågan att genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö med anpassning till allemansregler. • Förmågan att orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. • Förmågan att klara av dusch och ombyte på egen hand.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: