Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TANKAR OM MUSIK år 8 vt 16

Skapad 2016-04-07 08:14 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
AWt vt 2016
Grundskola 8 Musik

Musik finns i våra liv.

Musik kan betyda mycket på väldigt olika sätt.

Alla lyssnar på musik och en sak är säker: musik påverkar oss.

Skriv om musiken i ditt liv!

Jag svarar:)

Innehåll

VAD

Detta arbetsområde avser stärka elevers medvetenhet om musikens olika betydelser och funktioner i människors liv och vi börjar i den egna verkligheten. Metoden är dialogisk och bygger på idén att vi lär oss i dialog med andra, vi lär oss när vi får frågor och svar som är relevanta i den autentiska situationen och vi lär oss när vi kan lyssna på oss själva, reflektera och tänka vidare. Elever övar att formulera sig, att reflektera och att analysera. Frågeställningarna är formulerade att initiera en förståelsens process från det egna till det gemensamma och skall besvaras i ett jag-perspektiv.  Elever tänker, skriver och utvecklar sin förmåga att formulera nya tankar. Elever ökar sin bildning och omvärldsperspektiv. Uppgiften är individuell och alla får en formativ bedömning i svaren.  

NÄR

Vecka 15-19

HUR

Eleven formulerar sig i skrift och kan använda frågeställningarna i brevet från musikfröken, se nedan.

FRÅGOR

Hej kära elev,

Du har musik i ditt liv. Det vet jag. Men jag vet inte mycket mer än så. Jag vet däremot att musik är en del av livet och att musik berör alla människor. Men hur? Det skulle jag gärna vilja veta mer om. Hur du tänker, alltså. I denna uppgift vill jag att du skriver om dina tankar kring musik och att du riktar dig till mig som om du skrev ett brev. Jag svarar.Tänk bara att du inte måste skriva om allt jag tar upp, bara det du vill berätta skriver du om.

1. Musik flödar i alla tänkbara och otänkbara sammanhang. Har du tänkt på det? Det är för att musik påverkar oss, det är så säkert. Musik talar till våra känslor, annars hade den inte fått vara med i så många sammanhang som t.ex. reklam, i film, i kyrkan, på fest, osv. Hur flödar musiken i ditt liv?

2. Nu har du tillgång till musik på ett sätt som bara funnits i tio-femton år, tack vare internet, olika tjänster och appar. Hur lyssnar du? När? Varför? Vad har musiken för roll i ditt liv?

3. Olika som vi är betyder också musiken olika för olika människor. Har du lagt märke till att det finns många olika musikstilar som folk kan älska och identifiera sig med? Vilka musiksmaker finns runt om dig i ditt liv? Ser du några kopplingar mellan musik och livsstil?

4. Vi kan alla uppskatta olika musikaliska uttryck. En dag gillar du något för att nästa dag gilla något helt annat. Har du exempel?

5. Viss musik fungerar bara i vissa sammanhang och annan musik kan vara oerhört viktig (Bröllopsmarschen, Lucia, Nationalsången på VM i fotboll) Något annat exempel?

6. Musik kan också betyda olika vid olika tillfällen men då beror det på dig, vad du känner och upplever. Håller du med? Exempel?

7. Har du något exempel ur ditt liv, där en viss musik är helt rätt/passande?

8. Jag har många gånger drabbats av musik, blivit helt tagen och lycklig – ja, nästan som att bli kär, har det känts. Har något liknande hänt dig?

9. Musik finns överallt och går sällan oss människor förbi. Vi får mer ljud och information än vad vi ber om i dagens samhälle. Och vi kan inte alltid välja, eller har du något tips? Hur har du det med din ljudmiljö?

 

Med vänlig hälsning, Annika Wäst

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

INLÄMNING

Elever visar sitt lärande genom att skriva och reflektera över musikens betydelser i det egna livet.(Unikum/Planering/Lokal pedagogisk planering/Tankar om musik: Kommentarrutan)

BEDÖMNING

Eleven bemöts och bedöms i den skriftliga dialogen.

Ny måluppfyllelse fylls i matrisen. (Unikum/Planering/ Bedömningsmatris)

Också där kan eleven skriva i kommentarrutan i frågor som berör bedömning, måluppfyllelse och kunskapskrav kopplat till betyg.

UTVÄRDERING

Halvklassgemensam diskussion om musikens olika betydelser, funktioner och uttryck i våra liv.

KUNSKAPSKRAV

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
 • Mu  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu  C 9
  Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
 • Mu  C 9
  Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
 • Mu  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu  A 9
  Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
 • Mu  A 9
  Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: