Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion årskúrs 6 VT16.

Skapad 2016-04-07 08:36 i St Mellby skola Alingsås
Ett arbetsområde som ökar din förståelse för vad religion är och varför människor tror. Fokus ligger på att eleverna får en grund i hur religioner är uppbyggda och vad kärnan är. Sedan utvecklas detta i att vi tittar på den Samiska religionen som ett exempel på naturreligion. För att sedan gå vidare till Buddismen och Hinduismen.
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap

Finns det något som är heligt?

Hur hänger majoriteten av alla religionerna samman, vad har dom gemensamt?

 

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet är att få en grund att arbeta vidare i ämnet religion. 
Vi ställer oss frågan om vad religion är, finns det något som är heligt, varför tror människan?

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Vi kommer att gå igenom och diskutera ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i

naturreligioner, hinduism och buddhism. Även titta på de centrala tankegångarna bakom ritualer levnadsregler och heliga platser i naturreligioner, hinduism och buddhism.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
 • Re  C 6
  Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  C 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  C 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  C 6
  Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
 • Re  C 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Re  A 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  A 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  A 6
  Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
 • Re  A 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Tidsram

Vi startar under vecka 8 och arbetet kommer att pågå tom vecka 15.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få reflektera själv och tillsammans med andra om vad religion är och möta olika åsikter om exempelvis helighet.
Du kommer att få kunskap om gemensamma drag inom olika religioner och utifrån kunskaperna skapa en egen religion.

Arbetsmaterial är olika filmer och religionsboken

Vi avslutar arbetsområdet med att själva skapa en egen religion, där vi tar hänsyn till de grundläggande delar som finns inom i stort sett alla religioner. I arbetet med den egna religionen ska du berätta om:
guden/gudarna
heliga skrifter
heliga berättelser/myter
vardagsregler
heliga platser
heliga rum
begynnelsen
riter/ritualer
högtider

Frågeställningar som ska finnas med som grund är följande:
Varifrån kommer vi?
Vart är vi på väg?
Vad är meningen?
Vad är värdefullt?
Hur ska vi leva?

Visa vad du lärt dig

I detta arbetsområde kommer vi inte att lägga tonvikten vid kristendomen utan fokus kommer att ligga på att förklara och visa samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religion.

Bedömning

Se den skrftliga omdömesmatrisen i religion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: