Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens natur och resurser samt länder i världen

Skapad 2016-04-07 08:41 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Geografi

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Vi studerar jordens resurser och hur de används, nu och i ett långsiktigt perspektiv. Vi undersöker hur våra val i vardagen bidrar till en hållbar utveckling.

Vi kommer att arbeta med jordens klimat och natur, klimatzoner, resurser som odlingsmarker och skog. Vi kommer att titta på miljöer där det finns berg och öknar.

Vi kommer att lära oss namn på världsdelarna, länder och städer i världen och lära oss mer hur människor lever i dessa.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

Vi studerar jordens resurser och hur de används, nu och i ett långsiktigt perspektiv. Vi undersöker hur våra val i vardagen bidrar till en hållbar utveckling.

Vi kommer att arbeta med jordens klimat och natur, klimatzoner, resurser som odlingsmarker och skog. Vi kommer att titta på miljöer där det finns berg och öknar.

Vi kommer att lära oss namn på världsdelarna, länder och städer i världen och lära oss mer hur människor lever i dessa.

Innehåll undervisning

Vi använder oss av faktaböcker, kartböcker, har klassrumsdiskussioner och ser på film.

Vi studerar jordens resurser och hur de används och eventuellt återvinns. Vi ser även på konsekvenserna av människans användning av jordens resurser.

Vi går igenom nya ord och samtalar om vad de betyder.

Vi studerar hur människor i olika levnadsmiljöer använder jordens resurser. Vi diskuterar hur vi ska få en jämlik och hållbar  värld

Vi tränar namngeografi

Vi gör delprov på områden som vi har gått igenom

Vi gör egna undersökningar hur företag som finns i Sverige och Alingsås tänker om hållbar utveckling

Vi väljer vissa länder mer ingående att forska om och presenterar arbetet inför klassen på valfritt sätt.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Bedömning

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven:

 • din analytiska förmåga,  att göra jämförelser mellan tillgång och fördelning av jordens resurser i olika delar av världen.
 • din kommunikativa förmåga, att berätta och resonera om orsaker till olika levnadsvillkor i världen och vad det får för betydelse för människor.
 •  din förmåga att hantera information, att läsa texter i ämnet, att bearbeta information i filmer.
 • din begreppsliga förmåga, att förstå och använda ord och begrepp som förnybara och ej förnybara källor, återvinning, naturresurser, jämlikt, levnadsförhållanden.
 • Ditt förhållande och utveckling i ämnet, vilka kunskaper du har kring frågor som rör hållbar utveckling och konskevenser av olika levnadsvillkor i världen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: