Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2016-04-07 09:21 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna tränar sig i de olika läsförmågorna genom både kortare övningar men också en valfri skönlitterär bok med tillhörande boksamtal.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Genom att träna läsförmågorna och bli medveten om vilka strategier du ska använda, blir du också en god läsare. Under vårterminen ska du få öva på och bli medveten om läsförmågorna genom gemensamma övningar men också enskild läsning.

Innehåll

Lektionsinnehåll

 • Föreläsningar
 • Träningsmaterial - Pejlo
 • Valfri skönlitterär bok

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Uppgifter

 • Bokanalys

Matriser

SvA
Diagnosmaterial Språket på väg åk 6-9 LÄSA

Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsarens förhållande till texten
Hur du engagerar dig i texten
Du kommer in i textens värld och ser den framför dig då och då.
Du är inne i textens värld och glömmer ibland din egen verklighet.
Du är helt inne i textens värld. Du jämför textens värld med din egen och förstår saker om dig själv med hjälp av texten.
Du är helt inne i textens värld, men ibland distanserar du dig från textens föreställningsvärld och granskar den kritiskt.
Vad du fastnar för och lägger märket till
Du hänger med i textens handling. Det är ibland lätt att följa den, men ibland tappar du tråden.
Du uttrycker med ord eller det märks på dig när du känner med personerna eller tycker något är spännande, sorgligt, roligt etc.
Du omprövar dina egna och föreställer dig andras värderingar, övertygelser och känslor.
Du analyserar, tolkar och värderar.
Läsarens rörelser i texten
Hur du tänker om textens innehåll – vad som har hänt, hur det har varit förut och vad som ska hända sedan
Du kan berätta något om vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du kan berätta mer utförligt vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du försöker att bygga dina slutsatser på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som du ser och förstår av texten.
Du bygger dina slutsatser tydligt på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som du ser och förstår av texten.
Hur du tänker på egna erfarenheter, livet, världen och samhället när du läser texten
Du uttrycker tankar, men utvecklar dem inte vidare.
Du utvecklar egna tankar till en enkel tankekedja.
Du reflekterar i sammanhängande led.
Du reflekterar i flera utvecklade och sammansatta led.
Problematisering av texten
Funderingar och frågor som texten väcker hos dig
Du uttrycker funderingar och ställer enkla och mycket konkreta frågor om texten, exempelvis frågor om handlingen.
------------------------------
-------------------------------
Du uttrycker funderingar och ställer mer komplicerade, kreativa och abstrakta frågor om texten, exempelvis frågor om textens tomrum.
Värdering
Vad du tycker om texten och hur du då resonerar
Du värderar texten utan att bygga ut resonemanget.
------------------------------
-------------------------------
Du värderar texten genom att ge genomtänkta förklaringar och väl utbyggda motiveringar utifrån texten och egen erfarenhet.
Läsorienterad läsförståelse i sin helhet
Du visar att du är på rätt väg i din utveckling av läsförståelsen.
------------------------------
-------------------------------
Du visar att du har kommit långt i din utveckling av läsförståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: