Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik åk 9

Skapad 2016-04-07 09:29 i Viksängsskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Biologi

I ett nyligen befruktat människoägg finns nästan all information som behövs för att skapa en människa, vårt biologiska arv. Kunskapen om arvet växer oerhört snabbt. Med genteknik kan arvet förändras. Kunskap är makt och med makt följer ansvar. Hur vill vi använda kunskapen om arvet? För att kunna diskutera och ta ställning i frågor som rör detta behöver var och en av oss förstå åtminstone grunderna i i hur arvet fungerar och hur det kan påverkas. Hur kommer det sig att två föräldrar med gröna ögon kan få ett barn med blåa ögon men två föräldrar med blåa ögon inte kan få ett barn med gröna ögon?

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretiserade mål

Efter det här avsnittet ska du:

 • kunna förklara hur arvet är uppbyggt (kromosomer, DNA, gener)
 • kunna förklara hur kroppens celler vet hur de ska bygga proteiner (DNA, gener) 
 • kunna förklara hur arvet överförs från generation till generation (vanlig celldelning, reduktionsdelning, könskromosomer, dominant - vikande gen, homozygot- heterozygot, arv och miljö)
 • kunna förklara hur skador kan uppkomma i arvet och vad det kan får för konsekvenser (mutation, ärftlig sjukdom, könskromosomer)
 • kunna förklara vad genteknik är och ge exempel på hur genteknik kan användas (genteknik, kloning, gentester, genterapi, genkartor)

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner, titta på film samt arbeta med övningsuppgifter och korsningscheman.

 

 

Begrepp

De här begreppen är centrala:

 • Fotosyntes
 • Kromosomer
 • Könskromosomer
 • DNA
 • Gener
 • Vanlig celldelning - Reduktionsdelning
 • Könsceller
 • Dominant gen - vikande gen
 • Homozygot - Heterozygot
 • Mutation
 • Genteknik
 • Kloning

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom diskussioner och skriftliga arbetsuppgifter.

 

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi

Dessa förmågor har du visat under avsnittet om Genetik

E
C
A
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
,
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: