👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- låda; Kretsar kring el

Skapad 2016-04-07 10:21 i Kyrkslättens skola Åre
"Tillgång till elektricitet spelar stor roll för vår vardag och för samhället. Elektricitet produceras i en energikälla och kan transporteras och omvandlas på olika sätt i kretsar som är slutna. " Eleverna undersöker hur man kopplar en sluten krets, hur lampor, batterier och och strömbrytare fungerar. Diskuterar om olika material som leder ström och olika energikällor i samhället.
Grundskola 5 Fysik Teknik

Hur får man en lampa att lysa och hur fungerar en ficklampa? Varför är det alltid två hål i ett vägguttag? Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas för att fungera. Du kommer att få fundera över vad det innebär att leva utan elektricitet och på vilket sätt elektriciteten har förändrat vårt sätt att leva. Vi kommer att diskutera hur det gick när elektriciteten och glödlampan uppfanns och faran med elektricitet.

Innehåll

Syfte

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Vad ska eleven kunna efter arbetet:

Du ska kunna följa en instruktion och tillsammans med en klasskamrat, kunna genomföra en undersökning om el. Du ska kunna berätta om din förutsägelse och ditt resultat. Resultatet ska du visa upp i dokumentation. Du ska kunna berätta med olika begrepp om hur el alstras och förflyttar sig och kan användas till ljus och värmekällor. Du ska kunna diskutera om vilka fel som kan uppstå och vilka risker man bör tänka på. 

Efter laborationsfasen ska du känna till några olika typer av kraftverk och veta skillnad på förnyelsebara och icke förnyelsebara energikällor. 

Begrepp:

Steg 1 apparater, maskiner, statisk elektricitet, elektrisk ström, atom, elektroner, laddad, elektrisk urladdning, blixt, stöt, växelström

 

Steg 2. Om kraftproduktion

turbin, generator, energikälla, elektroner, atomkärnor, neutroner, solcell, vindkraft, kärnkraft, radioaktivitet, uran, vattenkraft, biobränsle

Hur vi ska arbeta.

Vi kommer att:

Titta på film om elektricitet.
Diskutera hur det var förr, innan vi fick el och hur vårt liv har förändrats.
Att undersöka hur man får en lampa att lysa.
Att koppla olika kretsar och göra systematiska undersökningar.

Du kommer att:

Få skriva förutsägelser (vad du tror), genomföra undersökningar och dokumentera ditt arbete.
Få träna på att använda begrepp inom området. T ex sluten- och öppenkrets, ledare och isolator, parallell och seriekoppling.

Tidsåtgång

Från v. 2 till och med vecka 7

Elevdelaktighet

Arbetssätt:

 • Experimentera
 • Läsa faktatexter
 • Se filmer

Bedömning/visa vad de lärt sig:

 • uppdrag där du ska visa praktiskt hur du har löst uppdraget och berätta för några klasskamrater. 
 • visa och förklara med text och bild hur/vad du menar under pågående tema
 • Svara på frågor skriftligt och muntligt på lektionerna v. 6
 • Delta i en "debatt" angående vilken typ av kraftverk du vill ha i framtiden.v. 7

 

Uppgifter

 • Elektricitet och energi

 • Elektricitet och energi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Bedömningsmatris för de naturvetenskapliga ämnena i åk 1-6, Lgr11

Formulera hypoteser
Denna aspekt handlar om att samla information och idéer om en frågeställning, så att en hypotes kan formuleras.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända men inte ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är vetenskapligt underbyggd.
Genomföra en undersökning
Denna aspekt handlar om att genomföra en planerad undersökning för att få fram resultat. Här ingår även att handha utrustning på ett lämpligt sätt.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Att dokumentera
Du kan föra anteckningar med ord och bild men de är sporadiska.
Du kan föra anteckningar om din undersökning men kan brista i nogrannhet eller fullständighet.
Du kan föra noggranna och systematiska anteckningar i text och bild.