Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, konsthistoria

Skapad 2016-04-07 12:53 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 8 – 9 Bild

Vi kommer under den här terminen arbeta med konsthistoria och skapa egna verk med inspiration från olika ismer. Syftet med den här uppgiften är att du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. 

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

  • Din förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. 
  • Din förmåga att analysera olika konstverks uttryck, innehåll och funktioner. 
  • Din förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker, verktyg och material. 

Vad ska vi arbeta med?

Vi inleder arbetsområdet med en gemensam genomgång där vi går igenom delar av konstens historia. Utifrån denna genomgång ska du sedan välja en eller flera tidsepoker att inspireras av i ditt eget skapande. Utifrån din inspiration kan du välja mellan att skapa en egen version i 3D av ett konstverk som från början är i 2D, en parafras av ett konstverk i 2- eller 3D, eller ett offentligt konstverk i 2- eller 3D. Oavsett vad du väljer ska du börja med att skissa. Tänk in materialet i skissandet, vill du arbeta med ett specifikt material och verktyg, kombinera olika eller prova dig fram? Under arbetets gång ska du dokumentera din arbetsprocess i din blogg. Du kan till exempel göra det genom fotografier och beskrivande text men du kan också välja att göra det muntligt. I slutet av arbetsområdet kommer du att komplettera bloggen med en utvärdering av ditt arbete. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med en utställning där du får presentera ditt verk, din inspiration samt se de andras arbeten.

Hur ska vi arbeta?

Gemensam genomgång i början av arbetet för att sedan arbeta enskilt utifrån egna idéer med material och tekniker som du väljer själv.

  • Du ska arbeta med en eller flera skisser för att planera ditt arbete.
  • Du ska med valfria material och tekniker skapa ett eget verk med inspiration utifrån historien.
  • Du ska på valfritt sätt dokumentera din arbetsprocess i en blogg.
  • Du ska presentera ditt verk i form av en utställning i slutet av terminen.
  • Du ska förstå och kunna förklara innebörden av din valda ism. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du får välja material och teknik fritt utifrån vad du tycker passar ihop med din idé och utifrån vad du vill utveckla eller fördjupa dina kunskaper inom. Tillsammans bestämmer vi hur vi ska utforma den avslutande utställningen. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån dina skisser, din blogg, din utvärdering samt ditt färdiga verk. Utöver detta har du också möjlighet att visa dina kunskaper under de samtal och diskussioner vi har på lektionerna. Bedömningen görs utifrån kursplanens alla nio kunskapskrav. 

Veckoplanering

Vecka 5: Uppstart med gemensam genomgång. 

Vecka 10: Senast inlämning av skiss och blogg för respons.

Vecka 20: Inlämning av färdig arbete bildarbete, blogg och utvärdering. 

 

Matriser

Bl
Bedömningsmatris konsthistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Jag kan framställa olika typer av bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa olika typer av bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa olika typer av bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan jag använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan jag använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierande sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan jag använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Jag kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Jag kan presentera mina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Jag kan presentera mina bilder med relativtgod anpassning till syfte och sammanhang.
Jag kan presentera mina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Jag kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka, resonera & koppla
Jag kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Jag kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Jag kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
Jag kan dessutom beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Jag kan dessutom beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Jag kan dessutom beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: