Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, bildmapp

Skapad 2016-04-07 12:55 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 6 Bild

Vi kommer att starta upp den här terminen med att göra bildmappar. Syftet med den här uppgiften är att du ska utveckla din kreativitet och ditt intresse för att skapa. Du kommer i det här arbetet ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur du kan framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. 

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

 • Din förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker, verktyg och material. 
 • Din förmåga att skapa bilder för att uttrycka budskap. 

Vad ska vi arbeta med?

 • Skapa en tydlig bildmapp med namn och grupp. 
 • Skapa en bildmapp med valfritt motiv
 • Skapa en bildmapp med verktyg, material och tekniker som du väljer själv.
 • Ord och begrepp för att prata om bilder och dess uppbyggnad. Till exempel namn på olika verktyg, material och tekniker.  

 

Hur ska vi arbeta?

Vi inleder arbetsområdet med en gemensam genomgång där vi pratar om arbetets gång och förslag på hur ni kan utforma era bildmappar. Under arbetet kommer vi att prata om din arbetsprocess. Det är viktigt att du försöker berätta om vad, hur och varför du har gjort som du gjort. När du är helt färdig lämnar du in din färdiga bildmapp till mig för bedömning.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

I arbetet kommer vi att utgå från en gemensam grund vad gäller format och material på själva bildmappen. Hur du ska utforma mappen med namn, grupp och annan dekoration väljer du själv, du väljer även vilket material du ska använda till detta.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån din färdiga bildmapp och din arbetsprocess. 

Veckoplanering

Vi påbörjar arbetet vecka 2. Hur lång tid det tar varierar beroende på val av motiv. 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildframställning
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ettrelativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Jag kan kombinera några bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan kombinera några bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan kombinera några bildelement på ett väl fungerande sätt.
Presentera bilder
Jag kan presentera mina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Jag kan presentera mina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Jag kan presentera mina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: