Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2016-04-07 14:13 i Gläntanskolan Helsingborg
I detta området kommer vi behandla begreppet demokrati och kolla på valen och de politiska partierna i Sverige. Vi kommer också undersöka riksdagen och regeringen och deras olika roller.
Grundskola 5 Samhällskunskap

Under ett antal veckor kommer vi undersöka det svenska politiska systemet. vi ska titta på de olika partierna och se vad riksdagen och regeringen egentligen gör och hur deras roller skiljer sig åt.

Innehåll

Det demokratiska Sverige

Vad menas egentligen med att Sverige är en demokrati?  Vad tycker egentligen de olika partierna? Och vad gör egentligen männen och kvinnorna som sitter i Riksdagen och Regeringen. Detta är bara några av de frågor som vi ska undersöka och försöka besvara tillsammans.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

De förmågor som vi ska arbeta med under detta område är:

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Undervisningens innehåll

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

De kunskapskrav vi kommer arbeta med är:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  C 6
  Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  C 6
  Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Bedömning kommer ske fortlöpande och med en slutuppgift. Matris över bedömning finner ni under kunskaper- samhällskunskap på Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: