Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Milstensskolan, Historia år 8 VT-16

Skapad 2016-04-07 14:24 i Pysslingen Skolor Milstensskolan Pysslingen
1.Amerikanska och franska revolutionen, industriella revolutionen. 2. Kolonialismen, första världskriget och ryska revolutionen.
Grundskola 8 Historia

Vi ska studera skeenden i historien som kallas för den industriella revolutionen, amerikanska revolutionen och franska revolutionen. Vi kommer att lära oss hur det var att leva i Sverige och Europa under denna tid. Vi ska läsa om 1800-talet då nya uppfinningar ledde till att fabriker byggdes, städerna växte, befolkningen ökade och jordbruket förändrades. Dessa förändringar påverkade människors sätt att leva väldigt mycket.  

Innehåll

Övergripande mål

Syfte

Klicka på "koppla" till höger om titeln "syfte"
Klicka på 3. Kursplaner
Klicka "syfte"
Klicka på de som passar in för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

Centralt innehåll

Klicka på "koppla" till höger om titeln "centralt innehåll"
Klicka på 3. Kursplaner
Klicka "centralt innehåll"
Klicka på de som passar in för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

För elever och föräldrar

Mål för undervisningsområdet

 

Undervisning och examination

Så här arbetar vi:

Revolutionernas tid

 

Mål för arbetsområdet:

 
1. a) Hur såg handeln mellan Europa och övriga delar av världen ut? b) Vad exporterade och importerade länderna i Europa, samt vad  var Ostindiska kompaniet för något?

2. Vad handlade den amerikanska revolutionen om och hur påverkade den Europa? bildspel

 

 

3. Vad handlade den franska revolutionen om och vilka konsekvenser ledde den till? s 6-16

4. Vad innebär begreppet ”industriella revolutionen”?

5. Hur levde människorna före den industriella revolutionen och hur förändrades deras liv i och med den industriella revolutionen (konsekvenser)? Positiva och negativa förändringar.

6. Varför startade den industriella revolutionen  i Storbritannien? s 22-31
7 a) Varför ökade befolkningen i Sverige? b) Hur påverkade detta samhället och människorna? s 58, s 22-31

8. Hur förändrades jordbruket och byarna under den industriella revolutionen?

9. Vad är en ideologi? a) Vilka nya politiska ideologier växer fram i samhället? b) Vad innebar nationalismen?  s 33-41

10. Vad hände i Sverige och Norden år 1809? s 17

11. Vilken betydelse fick folkskolan för det svenska folket och Sverige? bildspel

12. Kan du förklara begreppens betydelse för den industriella revolutionen? Spinning Jenny, skiftet, hemindustrin, ångmaskinen, järnvägen, arbetarklass, fackföreningar, politiska ideologier, imperialism, urbanisering, kapital, …

13. Vilka historiska källor finns det? Hur kan vi idag använda historiska källor? Hur kan vi med hjälp av historiska källor berätta om hur människor levde? Hur har historia använts av makthavare och enskilda individer?

 

 

 

 

 

Kolonialismen, första världskriget, ryska revolutionen

 

Centrala begrepp

 

Nationalism □ Imperialism □ Kolonialism □ Kapprustning □ Skotten i Sarajevo □ Svarta veckan □ Trippelententen □Trippelalliansen □ Skyttegravskrig □ Versaillesfreden □ NF □ Inflation □ Depression □ 

 

Att lägga in en matris

Klicka på "kopiera matris" här under.
Klicka i den matris du vill kopiera.
Klicka längst ner på sidan "kopiera matriser".
Matrisen hamnar under matrisen för "kunskapsnivå".

Matriser

Hi
Historia år 7-9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Tidsperioder
Eleven har **grundläggande** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Villkor och värderingar
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **enkla** samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då **komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med **enkla och till viss del** underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med **utvecklade och relativt väl** underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med **välutvecklade och väl** underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra **enkla och till viss del** underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra **utvecklade och relativt väl** underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra **välutvecklade och väl underbyggda** slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historie-användning
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: