Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornskandinavisk religion

Skapad 2016-04-07 14:24 i Gläntanskolan Helsingborg
Inom detta område kommer vi undersöka religionen under forntiden och hur den kan iakttas i dagens samhälle. Vi kommer också undersöka samernas religion. Begrepp så som vad religion med mera är kommer starta detta område. Vi kommer också gå igenom moraliska och etiska frågor.
Grundskola 4 Religionskunskap

Thor gör så att det åskar... eller?  Förr trodde man detta. Vi kommer undersöka forntidens religion men även samernas religion.. Men vad är egentligen religion? 

Innehåll

Fornskandinavisk religion

Vi kommer tillsammans undersöka vad religion är och vad den kan ha för betydelse för människor. Vi kommer sen kolla på religion under fornskandinavisk tid och samernas religion. Tillsammans ska vi undersöka om detta är något vi kan märka av i dagens samhälle.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

De förmågor vi ska arbeta med är:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Undervisningens innehåll

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du ev. de kunskapskrav som du vill tydliggöra har koppling till arbetsområdet.

De kunskapskrav jag kommer bedöma är:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  E 6
  Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  C 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  C 6
  Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
 • Re  C 6
  Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  C 6
  Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Re  A 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  A 6
  Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
 • Re  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  A 6
  Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Bedömningen kommer ske fortlöpande och med en slutuppgift. Bedömningsmatris finns under kunskaper-religionskunskap på Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: