Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2016-04-07 14:33 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Vi kommer att lära oss om skogen vilka växter och djur som lever där. Under vårterminen i fyran ska vi göra fältstudier i skogen, läsa och skriva enkla texter, svara på frågor skriftligt och muntligt. Vi kommer också att se på film.
Grundskola 4 Biologi

Vi kommer att lära oss om skogen vilka växter och djur som lever där. Under vårterminen i fyran ska vi göra fältstudier i skogen, läsa och skriva enkla texter, svara på frågor skriftligt och muntligt. Vi kommer också att se på film.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Du kommer att lära dig att förstå samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Vidare ska du få förståelse för fotosyntesen och dess betydelse för allt levande på jorden. Du ska även få lära dig hur skogen kan vara till nytta för djur och människor.

 

Följande kommer vi att jobba med:

Hur ett kretslopp i skogen kan se ut.

Du ska känna till några enkla saker med fotosyntesen.

Vad allemansrätten är.

Lära dig hur några växter och djur lever i förhållande till varandra.

Känna till namnet på vanliga träd, växter och djur i skogen.

Kunna söka fakta i olika texter, filmer och internet.

Kunna utföra enkla fältstudier.

Läsa och föra klassdiskussioner om skogen. 

 

Bedömning

Följande avsnitt ska du ha lärt dig om skogen.

att du kan beskriva ett enkelt kretslopp i skogen.

att du kan berätta något vad fotosyntes är.

att du kan berätta vad allemansrätten är och ge exempel på vad man får och inte får göra i naturen.

att du känner igen och kan namnet på några växter och djur/insekter som finns i skogen.

att kunna hur ett träd är uppbyggt och fungerar.

att kunna namnge olika träd och skillnaden mellan barr och lövträd.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: