Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa Parkskolan åk 4-5

Skapad 2016-04-07 14:40 i Pysslingen Skolor Parkskolan Pysslingen
Eleverna arbetar med och skapar en egen bok om Europa.
Grundskola 4 – 5 Geografi Historia Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Mål

Målet är att du vid arbetsområdets slut ska ha kunskap om:

- Vad vetenskapen geografi är.

- Hur människor lever i och själv påverkar sin livsmiljö. Det betyder att du känner till klimatzoner, natur- och kulturlandskap och befolkningsfördelningen i Europa.

- Europas namngeografi: länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

- Förhållanden för människorna som bor i Europa. 

- EU

-Geografiska begrepp så som sjö, hav, flod, havsström, ö, halvö, bergkedja, klimat, naturresurser, yta, gräns, utbredning, storstadsområde med flera.  

 

Så här kommer vi arbeta

Eleverna arbetar med och skapar en egen Europabok. Material till boken får eleverna genom 

-Genomgångar i grupp

-Grej of the day

-Läsning och bearbetning av faktatexter

-Filmer

-Kartor

-Diskussioner

 

 

Så här kommer kunskaperna att bedömas

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas utifrån ditt arbete med din Europabok och innehållet i den. Hur du använder dina förmågor och vilka kunskaper du har erövrat kommer även att testas genom tipspromenad och muntliga förhör på lektionerna. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: