Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Broar

Skapad 2016-04-07 15:55 i Allerums skola Helsingborg
Vi kommer att arbeta med broar både teoretiskt och praktiskt.
Grundskola 5 – 6 Svenska Teknik Bild

 I det här temat kommer vi att lära oss om olika broar och hur de konstrueras. Du kommer att få bygga en bro av glasspinnar och blompinnar. Du ska också i grupp göra en ritning efter vissa normer och bygga en hållfast bro som stämmer överens med ritningen.Du ska skriva om olika typer av broar. (hängbro, valvbro, bågbro eller balkbro.) Hur den är konstruerad. Fördelar och nackdelar med konstruktionen samt historik om bron.Dessutom kommer du att få fördjupa dig i en känd bro som du sedan ska redovisa för dina kamrater.

Innehåll

Mål

Efter vi arbetat klart med området ska du kunna:

 • känna till olika slags broar och vad som är specifikt för dem
 • förklara vad som gör de hållfasta och stabila
 • använda dig av begrepp som hållfasthet, stabil, tryckkraft, dragkraft, elastisk
 • göra en  ritning och bygga  en modell av en bro i grupp, alltså genomföra en konstruktionsuppgift

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Så här kommer vi att arbeta..

 

 • läsa olika texter
 • samtala och diskutera i grupp
 • arbeta enskilt och  grupp
 • bygga olika broar
 • skriva om olika broar
 • leta på internet efter fakta om broar
 • skissa och bygga efter skissen.
 

Detta kommer vi att bedöma

Jag kommer bedöma ditt arbete i gruppen hur väl den färdiga bromodellen stämmer med ritningen. Du ska kunna beskriva och visa på samband mellan olika konstruktioner.  Du ska kunna beskriva hur de är uppbyggda och vad som gör de hållfasta och stabila. 

Matriser

Sv Tk Bl
TEKNIK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: