Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 8 Sv Debattartikel NS

Skapad 2016-04-07 16:11 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska

Du skriver en debattartikel!

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna skriva en debattartikel efter instruktion.

Du ska kunna citera och göra en källförteckning.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Genomförande

Vi går igenom hur man skriver en debattartikel och läser några exempel.

Vi går igenom hur man citerar och skriver källförteckning.

Du skriver en debattartikel efter instruktion.

Kursplanemål

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser

Sv
Jä vt 16 åk 8 Sv Debattartikel NS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
tes argument motargument avslutning
Struktur
röd tråd styckeindelning
Debattartikeln är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Debattartikeln är sammanhängande med tydlig struktur.
Debattartikeln är sammanhängande och välstrukturerad.
Språk
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Debattartikeln följer i huvudsak skriftspråkets normer (t ex skiljetecken och stavning).
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad. Debattartikeln följer relativt väl skriftspråkets normer (t ex skiljetecken och stavning).
Ordvalet är varierat, träffande och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Debattartikeln följer väl skriftspråkets normer (t ex skiljetecken och stavning).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: