Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-04-07 20:09 i Ljungbyskolan Falkenberg
Vi ska under några veckor lära oss mer om vattnets egenskaper och dess kretslopp
Grundskola 4 Biologi Kemi

Du ska få lära dig mer om något av det viktigaste vi har: Vårt vatten! Detta för att du ska förstå hur viktigt vattnet är och att vi behöver vara rädda om det!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska få kunskaper om vatten som gör att du kan fundera över och ta ställning till frågor som rör vårt vatten. 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning - vad och hur

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Ke  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du utveckla din förmåga att:

 • Förstå hur vattnet går runt i ett kretslopp
 • Förklara hur vattnet är uppbyggt
 • Beskriva vattnets egenskaper och nytta

Vi kommer att träna på detta genom att:

 • Läsa faktatext
 • Göra undersökningar
 • Se på film
 • Diskutera

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: