Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Religion åk 4 Bäckaskolan

Skapad 2016-04-07 22:21 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
LPP Religion åk 4 Bäckaskolan
Grundskola 4 Religionskunskap

Vad är etik, moral, identitet och livsfrågor?

Hur påverkas vi människor av det i vårt dagliga liv? Det värdegrunds- och livsfrågor som vi kommer att arbeta med under året. Under arbetet kommer du att få diskutera och värdera vardagliga frågeställningar.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Innehåll och konkretisering av målen:

Målet med detta arbetsområdet är att eleverna efter avslutat arbete ska ha förmåga att kunna:

 • föra ett resonemang om vad ett bra liv för dig innebär.
 • föra ett resonemang om hur och vad innebär att vara en bra kamrat
 • förstå och förklara några etiska begrepp t.ex rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet
 • föra ett resonemang om vad som händer efter döden, och hur man ser på kärlek i olika religioner
 • föra ett resonemang om hur en religion kan påverka ditt sätt att leva
 • föra ett resonemang om vad det innebär att vara pojke och flicka

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Arbetssätt och samverkan med andra ämnen:

 • diskussioner i små grupper
 • diskussioner i stora grupper
 • grupp övningar
 • samtal
 • film
 • digitalaverktyg

Bedömning

Matriser

Re

Nivå 1
Nivå 2
din förmåga att föra ett resonemang om vad ett bra liv för dig innebär.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
du har förmåga att föra ett enkelt resonemang om vad ett bra liv innebär för dig och du har förmåga att förklara dina åsikter
du har förmåga att föra ett väl utvecklat resonemang om vad ett bra liv innebär för dig och du har förmåga att förklara dina åsikter
din förmåga att föra ett resonemang om hur och vad innebär att vara en bra kamrat
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
du har förmåga att föra ett enkelt resonemang om hur och vad innebär att vara en bra kamrat och du har förmåga att förklara dina åsikter
du har förmåga att föra ett väl utvecklat resonemang om hur och vad innebär att vara en bra kamrat och du har förmåga att förklara dina åsikter
din förmåga att förstå och förklara några etiska begrepp t.ex rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
du har förmåga att förstå och förklara några etiska begrepp t.ex rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet på ett i huvudsak fungerande sätt.
du har förmåga att förstå och förklara några etiska begrepp t.ex rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet på ett väl fungerande sätt.
din förmåga att föra ett resonemang om vad som händer efter döden, och hur man ser på kärlek i olika religioner
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
du har förmåga att föra ett resonemang om vad som händer efter döden, och hur man ser på kärlek i olika religioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
du har förmåga att föra ett resonemang om vad som händer efter döden, och hur man ser på kärlek i olika religioner på ett väl fungerande sätt.
din förmåga att föra ett resonemang om hur en religion kan påverka ditt sätt att leva
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
du har förmåga att föra ett resonemang om hur en religion kan påverka ditt sätt att leva på ett i huvudsak fungerande sätt.
du har förmåga att föra ett resonemang om hur en religion kan påverka ditt sätt att leva på ett väl fungerande sätt.
din förmåga att föra ett resonemang om vad det innebär att vara pojke och flicka
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
du har förmåga att föra ett resonemang om vad det innebär att vara pojke och flicka på ett i huvudsak fungerande sätt.
du har förmåga att föra ett resonemang om vad det innebär att vara pojke och flicka på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: