Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkatastrofer

Skapad 2016-04-08 08:58 i Apelskolan Falkenberg
Ett grupparbete kring naturkatastrofer, dess orsak och konsekvenser.
Grundskola 9 Geografi

Ni kommer att bli indelade i grupper och sedan arbeta med olika naturkatastrofer som t.ex. laviner, skogsbränder, översvämningar, tsunamis, vulkaner, jordbävningar och olika starka vindar.

Ni kommer att få ta reda på orsakerna bakom de olika katastroferna, dess konsekvenser och visa exempel.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Analysera hur naturens processer fungerar kring naturkatastrofer
* Fundera över de konsekvenser katastroferna för med sig.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Bedömning

Ni kommer att bli bedömda efter resultatet av ert grupparbete kring naturkatastrofer som ska redovisas muntligt och med hjälp av keynote.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Undervisning och arbetsformerNi kommer att få jobba i grupparbete om tre-fyra i varje grupp med naturkatastrofer där ni ska hitta orsak och verkan kring dessa och beskriva dem i en muntlig redovisning med hjälp av keynote. Ni kommer att jobba med:
* Tsunami och översvämningar
* Jordbävningar
* Vulkanutbrott
* Tromber och tornados
* Cykloner och orkaner
* Skogsbränder, laviner och översvämningar


Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: