Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära åk 4-6

Skapad 2016-04-08 09:05 i Regnbågsskolan Gullspång
Du ska under några veckor få arbeta med läran om el.
Grundskola 4 – 6 Fysik

Hur ser en glödlampa ut inuti. Serie- och parallellkoppling vad är det? Det och lite mer får du lära dig de kommande veckorna när vi ska arbeta med ellära.

Innehåll

Mål

Du ska känna till vad statisk elektricitet är och kunna ge exempel på när det uppstår. 

Du ska veta vad en sluten krets är. 

Du ska veta att det är elektroner ”som vandrar” när du har en sluten krets. 

Du ska kunna få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri, en glödlampa och en bit ledningstråd. 

Du ska känna till att det finns material som leder ström. Du ska veta vad en isolator är och ge exempel på dessa.


Du ska veta hur en glödlampa ser ut inuti. 

Du ska veta vad ett kopplingsschema är.

Du ska kunna bygga en krets med hjälp av ett kopplingsschema.  

Du ska kunna rita ett kopplingsschema. 

Du ska känna till att det finns seriekoppling och parallellkoppling och ge exempel på när de används och varför. 

Syfte

” Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. ” Läroplanen (2011 s.127).

.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att arbeta med laborationer, frågor kopplade till text samt se filmer för att införskaffa information inom området. Läraren kommer även att berätta och visa valda delar inom området.

Bedömning

Ditt engagemang under lektionerna, hur du deltar i diskussioner, ställer frågor och följer upp samtalen kommer att bedömas, dessutom i vilken mån du bidrar till att laborationerna genomförs och analyseras. Det kommer att ske kontinuerligt.

Matriser

Fy
Ellära åk 6

Grundläggande kunskaper
  • Fy  4-6
Du har grundläggande kunskaper om el och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Du har goda kunskaper om el och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om el och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Laboration
  • Fy  4-6
  • Fy  4-6
  • Fy  4-6
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör el genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör el genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör el genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem

Snabbkoll!

På väg mot målet eller uppnått målet. På väg mot målet Uppnått målet
Statisk elektricitet
Jag känner till vad statisk elektricitet är och kan ge exempel på när det uppstår
Atomen
Vet vad en atom är och känner till att den är uppbyggd av protoner, elektroner och neutroner
Elektrisk ström
Jag känner till vad elektrisk ström och spänning är och jag vet i vilken enhet man mäter ström och spänning i
Serie- och parallellkoppling
Jag kan koppla en seriekoppling och en parallellkoppling. Jag vet skillnaden mellan en seriekoppling och parallellkoppling och kan ge exempel på när de används.
Kopplingsschema
Jag kan bygga en krets med hjälp av ett kopplingsschema och jag kan själv rita ett kopplingsschema
Symboler
Jag känner igen och kan själv rita symbolerna för lampa, batteri, strömbrytare och sladd
Ledare och isolatorer
Jag vet vad en ledare och vad en isolator är och jag kan ge exempel på sådana.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: