Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild 7B vt16 - Keramik, spår och mönster!

Skapad 2016-04-08 09:33 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
En planering med övningar och uppgifter som syftar till att ge erfarenheter av materialet keramiklera som byggmaterial och metod.
Grundskola 7 Bild

Lera! Ett material som i sin ursprungliga form är segt och plastiskt men som när det är bränt förvandlas till keramik - hårt, skört och hållbart på samma gång. Så hållbart att de tidigaste tecknen på mänsklig kultur består av keramikskärvor!

Under detta arbetsområde ska vi genom övningsuppgifter, genomgångar, experiment och egna projekt bekanta oss med materialet lera. Vi ska också undersöka hur keramik med hjälp av dekoration kan berätta något.

Innehåll

TID v.14-21

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

ARBETSSÄTT OCH METOD

Vi kommer starta upp med gemensamma och styrda uppgifter i olika tekniker, som syftar till att lära känna materialet lera, vad man kan göra, hur man kan bygga upp former. De som vill kommer få prova på att dreja. Vi kommer gå igenom och använda oss av termer och begrepp. Dokumentera dina experiment och funderingar kring dessa.

I den individuella uppgiften ska du med hjälp av lera tillverka ett verk som innehåller spår och mönster. Obs! Det finns inget krav att du bränner leran till keramik, det finns heller inget krav att ditt projekt resulterar i ett fysiskt föremål. Krav finns däremot på att hela ditt projekt och dokumentation från alla lektioner finns i lärlogg.

 

Några fakta att förhålla sig till när du planerar ditt projekt:

 • Så länge leran inte är bränd går den att återvinna, samla lerspill eller kasserade projekt i hink.
 • Skölj inte ut lera direkt i avloppet, tvätta i hink i vasken så att leran kan sjunka till botten och slängas.
 • Skärven (bränd lera) på leran vi använder (skollera) är ljust beige. Som dekoration har du möjlighet att använda svart oxid (manganoxid tillsammans men koboltoxid) eller underglasyrfärg i flytande form eller penna, detta sker efter att leran skröjbränts. Därefter finns möjlighet att glasera med en blank transparent glasyr.
 • Det finns ingen exakt angivelse för hur mycket lera ditt projekt får innehålla, däremot finns en övre storleksgräns att anpassa sig till som styrs av ugnens diameter.
 • Lera som ska brännas behöver tid på sig! Den beöver vara genomtorr innan den kan skröjbrännas och den behöver glasyrbrännas. Räkna alltså med detta när du planerar ditt projekt. Skröjbränning tar ca 1 dygn och glasyrbränning ca 2 dygn beroende på ugnens storlek och hur många föremål som bränns.

 

 

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 9
  Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 9
  I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 9
  Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 9
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 9
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 9
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
 • Bl  E 9
  Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
 • Bl  E 9
  Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: