Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter vt 2016

Skapad 2016-04-08 09:48 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 6 – 9 Samhällskunskap

Du kommer under dessa veckor fördjupa dig i aktuella händelser i Sverige och världen samt orsaker till och konsekvenser av händelserna.

Innehåll

Tid

V. 20-22

Centralt innehåll

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter. Olika sätt att hantera konflikter i t.ex. FN.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Arbetssätt

 • Du ska välja ut 3 nyheter som du tycker är viktiga och/eller intressanta (inga kultur eller sportnyheter). Fördjupa dig i vad som har hänt samt bakgrunden till händelsen.
 • Du ska sedan berätta för en kompis:
 1. Vad som hänt (fördjupat)
 2. Vilka orsaker som kan ligga bakom händelsen.
 3. Vilka konsekvenser du tror att händelsen kan få i framtiden

                        Lycka till!

                          /Anna

Bedömning

Nedan ser du kunskapskraven för betyg E, C och A enligt kursplanen i samhällskunskap.

Hur väl du kan:

 • Använda begrepp.
 • Resonera kring påverkan på samhälle och individ.
 • Undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv. Resonera kring olika samband.
 • Söka information och vara källkritisk.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 9
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sh  C 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 9
  Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  C 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Sh  C 9
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sh  A 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  A 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
 • Sh  A 9
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: