Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Naturvetenskap och Teknik

Skapad 2016-04-08 11:01 i Månvägens förskola Färgelanda
Rödluvans fokusområde Naturvetenskap och Teknik vt-16
Förskola

Vi vill väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt sätt där vi utforskar tillsammans både barn och pedagoger. Barnen ska stödjas i att våga prova sig fram utan att vi kräver rätt svar. 

Innehåll

Bakgrund

 

Vi har uppmärksammat att barnen visar intresse för vatten, djur, natur och magnetism. Barnen har även visat intresse för olika vårtecken som videkissar, växter och fåglar. Därmed vill vi stödja barnen i deras intresse för naturvetenskap och teknik genom att utgå från barnens intresse och nyfikenhet och utveckla deras kunnande vidare. Vi kommer utgå från tema vår och vårtecken och utforska olika områden som vatten och vår naturruta djupare. Vi utgår även från barnens intressen för att utveckla vårt tema vidare. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Målkriterier

 

 

Utveckling pågår när varje barn

 • Barnen spontant utforskar och frågar om egenskaper och betydelser kring ämnen som handlar om naturvetenskap och teknik
 • Visar intresse och kännedom för olika växter och djur, teknik och naturvetenskapliga fenomen 
 • Visar intresse och kännedom om naturens utveckling under våren
 • Spontant använder begrepp vi diskuterat tidigare 

Insatser för att nå målen

 

 För att nå upp till vårt mål kring detta fokusområde kommer vi arbeta med:

 • Naturrutan - ett besök varje månad och eventuellt fler besök nu under våren.
 • Experiment kring våra teman och utifrån barnens intressen (ex. vatten)
 • Vårtema – vad händer under våren? 

 

Utvärdering

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Med hjälp av barnobservationer, samtal och diskussion med barnen studerar vi barnens utveckling och förståelse för naturvetenskap, naturvetenskapliga fenomen och teknik. Har förståelsen hos barnen förändrats? Förändras barnens hypoteser under tidens gång? Tar hjälp av Unikum. Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? - Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utmande vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Utgår från barnens intressen och hypoteser idag och vidareutvecklar. 

Litteraturanknytning

"Naturförskola - Lärande för hållbar utveckling" av Anette Barr, Annica Nettrup & Anna Rosdahl.

"Russinhissen" av Hans Persson. 

"Teknikgrytan" av Hans Persson.

"Naturvetenskap och teknik i förskolan" av Carina Brage & Jenny Linde. 

"Barn och naturvetenskap" av Ingela Elfström m.fl. 

"Teknikdidaktik i förskolan" av Veronica Bjurulf. 

"Fysik i vardagen" av Maria Hamrin & Patrik Nordqvist. 

Barnens delaktighet genom hela processen

Pedagogisk dokumentation kring experiment och aktiviteter, samtal och diskussion tillsammmans med barnen. 

Vårdnadshavares delaktighet

Unikum, daglig kontakt. 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Pedagoger följer planering samtidigt som pedagogerna är flexibla och tillvaratar barnens intressen och hypoteser. Barngruppen delas in i mindre grupper. Närvarande pedagoger. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: