Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Milstensskolan, Teknik, åk 5 2015-2016

Skapad 2016-04-09 12:11 i Pysslingen Skolor Milstensskolan Pysslingen
Grundskola 4 – 6 Teknik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

NTA - Flyta och sjunka

Du kommer att få lära dig om varför vissa föremål flyter och varför andra sjunker i vatten. Du kommer att få olika uppdrag, träna på att följa anvisningar och att arbeta självständigt och i liten grupp eller par.

Det är viktigt att du för noggranna anteckningar och gör tydliga tabeller som du kan titta tillbaka på. Det sista uppdraget blir som ett test där du utgår från dina tidigare laborationer och anteckningar.

Arbetsområdet avslutas med ett kort prov.

Du kommer att: 

 • utföra experiment och undersökningar vilkas resultat du sedan använder och vidareutvecklar.
 • dokumentera undersökningar och resultat kontinuerligt i form av bild, text, tabeller och diagram.
 • samarbeta med andra och träna på att diskutera och argumentera.
 • samtala om dina och övriga klasskamraters experiment och resultat för ökad förståelse och kunskap.
 • läsa och samtala om vad som flyter eller sjunker, begreppet densitet, uppfinningar och vetenskapmän.

Du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • kunna förklara varför vissa föremål flyter (flytförmåga) och varför andra sjunker.
 • förklara vad densitet är.
 • veta vad som påverkar flytförmågan.
 • veta vem Arkimedes var och vad han upptäckte.
 • utveckla kunskaper i hur man kan bygga en balansvåg och hur den sedan används.
 • utföra enkla experiment och undersökningar.
 • dokumentera med hjälp av tabeller, bilder och text.
 • samarbeta, samtala och diskutera.

Matriser

Tk
Bedömningsmatris Teknik åk 4-6, 2014/2015

Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Tekniska lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan ... enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Ge exempel på och beskriva
Förklara
Förklara
Du känner till ... i enkla tekniska saker.
Några olika delar
Hur några delar fungerar tillsammans
Hur några delar fungerar tillsammans ... Och du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknade sätt.
Du kan ge exempel och beskriva på ett ... sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder.
Enkelt
Utvecklat Du beskriver på ett utvecklat sätt vad de har gemensamt.
Välutvecklat Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar att lösa problem och gör ... fysiska eller digitala modeller.
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade

Arbetsätt för utveckling av tekniska lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du ... hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Hjälpa till att ge förslag
Ge förslag ... Efter någon förbättring
Ge förslag
Du kan visa på ett ... sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på hur du har tänkt.
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat

Teknik, människa, samhälle och miljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan diskutera på ett ... sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: