Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema

Skapad 2016-04-10 13:04 i Långareds skola Alingsås
Under detta tema kommer du få ge dig in i sagornas fantastiska värld. Du kommer också få träffa på olika figurer och varelser och själv skriva egna sagor om dessa.
Grundskola 1 Svenska

Under detta tema kommer du få ge dig in i sagornas fantastiska värld. Du kommer också få träffa på olika figurer och varelser och själv skriva egna sagor om dessa. Under arbetets gång kommer du få lära dig om sagans olika delar och om den röda tråden.

Arbetet kommer pågå under hela vårterminen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Konkretisering av målen

 • Lyssna till olika sagor och samtala kring innehållet.
 • Delta i diskussioner om sagans uppbyggnad.
 • Skriva sagor innehållande en röd tråd.
 • Skriva sagor med innehållet: början, person, plats, problem, lösning och slut.

Arbetssätt och arbetsformer

 

 • Högläsning av olika sorters sagor.
 • Samtal och diskussioner kring sagors innehåll och dess uppbyggnad med början, person, plats, problem, lösning och slut.
 • Praktiskt arbete både i grupp och enskilt.
 • Lyssna till delar av en saga och sedan skriva ett eget slut på den.
 • Sagopussel. Blandade textremsor som ska placeras i rätt ordning.
 • Använda en berättelsekarta som hjälpmedel för att få med de olika delarna i sagan samt den röda tråden.
 • Skriva sagor med olika teman, ex troll eller vampyrer.
 • Barnen får själva läsa upp sina sagor för klasskamraterna, den som inte vill läsa själv får hjälp av en pedagog.

Dokumentation

Dokumentation sker i form av elevernas egna alster.

 • Vissa bilder och sagor kommer hängas upp på väggen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: