Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Skapad 2016-04-10 14:43 i Olandsskolan Östhammar
Astrid Lindgren, JK Rowling, Sven Nordqvist, Anne Frank, Tove Janssson, Elsa Beskow, HC Andersen...
Grundskola 4 – 6 Svenska

I undervisningen ska du få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar kunskaper om olika former av berättande. I mötet med olika typer av olika typer av texter ska du ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

Med detta arbete ska vi lära oss mer om några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk. Vi kommer även att titta på berättande texter för barn och unga från olika tider. Vi kommer att titta på texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

Innehåll

Syfte

Konsten att läsa har många många år på nacken, men att läsa skönlitteratur är inte riktigt lika gammal. Dock har människans förmåga att leva sig in i och helt uppslukats av en skriven historia överlevt både radio, TV, film och alla tekniska möjligheter till underhållning.

Sagor, myter, berättelser och historier har under århundraden fascinerat människor. 

Nu ska du få ta del av en del av de viktigaste barn- och ungdomslitteraturen. För att bredda dina läsupplevelser och för att du ska få möjlighet att analysera och diskutera en djupare mening i de texter vi kommer att läsa. Genom att läsa förbättrar man sitt eget skrivande, man förbättrar sitt ordförråd och sin fantasi.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Hur?

Frågesport om barn och ungdomslitteratur. 

Bokprat med Hanna från biblioteket.

Läsa utdrag ur viktiga ungdomsböcker.

Muntligt och skriftligt diskutera utdrag ur viktiga barn- och ungdomsböcker. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att analysera och tolka de texter vi kommer att läsa.

Jag kommer att bedöma din förmåga i hur väl du kan uttrycka dig i skrift och tal. 

Jag kommer att bedöma fin förmåga att förstå vad som står mellan raderna i de texter vi kommer att läsa. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Matriser

Sv
Bedömning av Svenska Lgr11 övergripande

Bedömningen avser

Grundläggandde kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan läsa skönlitteratur och sak-prosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur och sak-prosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Förmåga att
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Förmåga att
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, inne- håll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: