Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten (Alsike skola årskurs 4 vt-16)

Skapad 2016-04-10 15:24 i Alsike skola Knivsta
Vattnets egenskaper och kretslopp.
Grundskola 4 Kemi
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.

Metod/Arbetssätt

Under fem veckor av vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Vatten i ämnet kemi.

I arbetsområdet Vatten ska du få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Din förmåga att genomföra enkla systematiska undersökningar i kemi.
 • Din förmåga att dokumentera det du gör och lär dig med skriftliga rapporter.
 • Din förmåga att läsa och analysera beskrivande och förklarande texter med koppling till arbetsområdet.

För att du ska få möjlighet att lära dig allt detta kommer vi:

 • se filmer och diskutera det vi sett
 • läsa olika texter
 • diskutera de frågor som kommer upp.
Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

du kan beskriva vattnets egenskaper och kretslopp med användning av kemins begrepp,
att genomföra enkla, systematiska undersökningar,
du kan dokumentera undersökningarna i text, bild och andra uttrycksformer,

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetsområdet har avslutats. Bedömningen kommer att grundas på dina undersökningar och experiment i klassrummet, diskussioner i klassrummet samt på ett skriftligt prov. 

Kunskapskrav

När vi är färdiga med arbetsområdet ska du kunna:

 • använda ämnesspecifika begrepp som hör till arbetsområdet
 • förklara vattnets kretslopp
 • beskriva vilken betydelse vatten i olka former har för allt levande
 • genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Matriser

Ke
Kemi: Vatten årskurs 4 Vt-16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Förmågan att förklara och använda begrepp/ämnesspecifika ord.
 • Ke
 • Ke  4-6
Du behöver hjälp med att förklara och använda ämnesspecifika ord som t.ex. densitet, ytspänning, lösningsmedel, vattnets olika former, vattnets kretslopp, sötvatten, saltvatten, vattenrening och avloppsrening. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du kan förklara och använda några ämnesspecifika ord som t.ex. densitet, ytspänning, lösningsmedel, vattnets olika former, vattnets kretslopp, sötvatten, saltvatten, vattenrening och avloppsrening.
Du kan förklara och använda många ämnesspecifika ord som t.ex. densitet, ytspänning, lösningsmedel, vattnets olika former, vattnets kretslopp, sötvatten, saltvatten, vattenrening och avloppsrening.
Begrepp - vatten
 • Ke  4-6
Du behöver hjälp med att berätta om hur vatten är uppbyggt samt vilka egenskaper vatten har. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du visar viss förmåga att berätta om hur vatten är uppbyggt samt vilka egenskaper vatten har.
Du visar god förmåga att tydligt berätta om hur vatten är uppbyggt samt vilka egenskaper vatten har.
Kemiska sammanhang
Vattnets former
Du behöver hjälp med att berätta om vattnets olika former och förklara de olika övergångarna mellan fast form, flytande form och gasform. Du behöver öva ytterligare på detta
Du visar viss förmåga att berätta om vattnets olika former och förklara de olika övergångarna mellan fast form, flytande form och gasform.
Du visar god förmåga att berätta om vattnets olika former och förklara de olika övergångarna mellan fast form, flytande form och gasform.
Kemi i naturen
Vattnets kretslopp
Du behöver hjälp med att berätta om vattnets kretslopp i naturen.
Du visar viss förmåga att berätta om vattnets kretslopp i naturen.
Du visar god förmåga att berätta om vattnets kretslopp i naturen.
 • Ke
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: