Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek, sex och samlevnad Vt 16

Skapad 2016-04-10 17:32 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Biologi
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Att kunna:

 • beskriva hur könsorganen fungerar och varsom sker i kroppen vid puberteten
 • menstruationscykeln
 • hur ett barn blir till, från befruktning till förlossning
 • olika preventivmedel och hur de skyddar
 • några sexuellt överförbara sjukdomar och hur man skyddar sig mot dem
 • smittskyddslagen
 • diskutera kring pornografi, prostitution och sexuellt våld

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Bi  E 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
 • Bi  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Bi  E 9
  Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Undervisning och arbetsformer

 

Vi kommer att ha genomgångar, jobba enskilt, diskutera och titta på film. 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Begrepp

Vi kommer att jobba med en begreppslista, se nedan.

Uppgifter

 • Att resonera i flera led

 • Begreppslista

 • Preventivmetoder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: