Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romarriket

Skapad 2016-04-10 18:09 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Grundskola 7 Historia

Under antiken växte idéer fram som vi än idag lever efter. Du har säkert hört talas om  Romarriket med kejsare och gladiatorspel. Genom att få kunskaper om hur detta uppkom kommer du  utveckla en större förståelse för hur dagens samhälle är uppbyggt.

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om:

  • Det romerska riket historia
  • Viktiga händelser och personer från denna tid
  • De utmärkande dragen från antiken
  • Hur den romarriket påverkade den fortsatta utvecklingen i Europa
  • Arvet från antiken

//

  • Genomgångar
  • Film
  • Litteraturläsning

Alternativ A

 

Skriv utförliga beskrivningar till följande rubriker. Du skriver i Pages. Orden i parentes hjälper dig att få med det viktigaste.

Från herdeby till stormakt (Tibern, Rom, Forum Romanum, etruskerna, Kartago, Mare Nostrum, provinser, pax romana) 

Den romerska armén (yrkesarmé, legioner, kastell) 

Hur Rom styrdes (Republik, Patricier, Senaten, Plebejer, Folkförsamling, Konsuler, Folktribuner,diktator)

Kejsartiden (Julius Caesar, Octavianus, Augustus) 

Att leva i Rom (romersk mytologi, kristendomens framväxt)

Nedgång och fall (Konstantin, Västrom och Östrom) 

Arvet från Romarna (akvedukter, vägar, vetenskap, kristendom, städer, kalender latin) 

 

Alternativ B

Gör en Keynote-presentation om Romarriket, presentera muntligt eller skriftligt. Använda följande rubriker.

Från herdeby till stormakt (Tibern, Rom, Forum Romanum, etruskerna, Kartago, Mare Nostrum, provinser, pax romana) 

Den romerska armén (yrkesarmé, legioner, kastell) 

Hur Rom styrdes (Republik, Patricier, Senaten, Plebejer, Folkförsamling, Konsuler, Folktribuner, diktator) 

Kejsartiden (Julius Caesar, Octavianus,Augustus) 

Att leva i Rom  (romersk mytologi, kristendomens framväxt)

Ingenjörerna (Akvedukter, romerska vägar) 

Slavarna (Gladiatorer, Spartacus, herre och slav) 

Nedgång och fall (Konstantin, Västrom och Östrom) 

Arvet från Romarna (akvedukter, vägar, vetenskap, kristendom, städer, kalender, latin) 

 

 

Matriser

Hi
Romarriket - historia och religion

F
E
C
A
Tidsperioder
Du har baskunskaper om hur det var att leva, vad som hände och olika personer under tiden för Romarriket
Du har bra kunskaper om hur det var att leva, vad som hände och olika personer under tiden för Romarriket
Du har mycket bra kunskaper om hur det var att leva, vad som hände och olika personer under tiden för Romarriket
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Samhällsförändring
Du kan på ett enkelt sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av Romarriket.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av Romarriket.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av Romarriket.
Utvecklingslinjer
Du beskriver hur Romarriket har påverkat vår tid på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur Romarriket har påverkat vår tid på ett utvecklat sätt.
Du beskriver hur Romarriket har påverkat vår tid på ett välutvecklat sätt.
Kunskap om religioner
Du har baskunskaper om kristendomen. Du beskriver viktiga tankar och handlingar.
Du har bra kunskaper om kristendomen. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar och handlingar hänger ihop.
Du har mycket bra kunskaper om kristendomen. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur viktiga tankar och handlingar hänger ihop.
Religion och samhälle
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra.
Likheter och skillnader
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: