Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ögat, örat, synen och hörseln

Skapad 2016-04-10 19:46 i Apelskolan Falkenberg
Vi lär oss hur örat och ögat ser ut och fungerar. Vi genomför experiment för att förstå hur ljud uppstår och hur ljuset kan uppfattas och reflekteras. Vi lär oss om några sjukdomar som kan påverka våra öron och ögon och vilka uppfinningar/hjälpmedel som finns för att hjälpa oss när vi drabbas av dessa sjukdomar.
Grundskola 5 Biologi Fysik

Vi började med att leta efter de kunskapskrav som fanns som handlade om ögat, örat, synen och hörseln. Vi skrev några exempel på tavlan och sedan diskuterade vi om de passade bra till det område vi skulle arbeta med. När vi sedan valt, gjorde alla varsin VÖL-tabell där vi skrev ner vad vi sedan tidigare kunde och vad vi önskade att ta reda på under arbetets gång. Utifrån dessa två delar har vi sedan diskuterat och röstat kring hur vi skulle redovisa våra kunskaper. Den här gången har vi valt experiment, läsa och diskutera faktatexter och även se någon film som handlar om detta. Som avslutning röstade flest på att ha ett prov. Frågeställningar kommer att finnas i driven. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Det som ska bedömas är följande:

 • Hur väl jag genomför de olika experimenten.
 • Hur jag deltar i diskussioner och hur jag använder olika begrepp och kan förklara dem. 
 • Hur jag i mitt prov kan använda de olika begreppen, de experiment vi gjort och utifrån detta beskriva hur örat, ögat, synen och hörseln fungerar. 
 • Hur jag kan beskriva hur olika hjälpmedel fungerar och hur de har utvecklats.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Bi  A 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
 • Bi  A 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Fy  A 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Fy  A 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  A 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Fy  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
 • Fy  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
 • Fy  A 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • Läsa och sedan diskutera/läslogga kring innehållet för att få förståelse för olika begrepp och hur de hänger ihop med verkligheten.
 • Se film.
 • Diskutera hur olika begrepp förhåller sig till varandra.
 • Diskutera vilka olika hjälpmedel som finns och hur de har förändras genom tiden. 
 • Genomföra olika experiment för att få förståelse för det vi läs om.
 • Rita bilder.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Uppgifter

 • Kunskaper att fördjupa i NO

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: