👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och världen

Skapad 2016-04-10 22:32 i Fajansskolan Falkenberg
Vi utforskar vår plats på jorden, var vi bor och kommer ifrån.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Vi utforskar vår plats i världen, var vi bor, och kommer ifrån, undersöker kartor, tittar på filmer, skriver och berättar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få träna din förmåga att förstå hur människan och samhället hänger ihop, och reflektera över varför människor flyttar inom och mellan länder.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna namnet på några av världsdelarna, och hitta i vilken del av världen vi bor.

Du ska känna till några orsaker till varför människor flyttar från en plats till en annan, och hur det kan bli för barn och familjer.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar på kartor över världen, tränar på att hitta världsdelarna, Sverige, och Falkenberg.

Vi letar upp de länder där barnen har sitt ursprung, och målar alla våra länders flaggor.

Vi tränar på begreppen. Vi bor i staden Falkenberg, som är en del av landet Sverige, som ligger i världsdelen Europa...

Vi pratar lite om vad som är speciellt med Sverige, och Falkenberg. 

Vi tittar på filmer om hur det är att flytta, och komma ny till en plats. 

Barnen får fotografera hur de bor, och sen göra en presentation i Book Creator med bild och text.

Vi berättar, skriver och ritar.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3