Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition och Racketsport åk 6 vt 2016

Skapad 2016-04-11 07:46 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Ni kommer under arbetsområdet få möjlighet att arbeta med racketsporterna bordtennis, tennis och badminton. Ni kommer även att få arbeta med arbetsuppgifter kring kondition och hälsa.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är följande:

 • Utveckla er öga till hand koordination.
 • Utveckla ert rörelsemönster.
 • Utveckla era kunskaper kring regler samt relevanta ord och begrepp.
 • Utveckla er förmåga att sätta upp mål, reflektera och utvärdera era insatser.
 • Utvecklar era kunskaper kring hur man klär sig beroende av aktivitet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedömda utefter:

 • Teknik med racket
 • Rörelsemönster
 • Förmåga att reflektera, sätta upp mål och utvärdera dina prestationer

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
 • Idh  C 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
 • Idh  A 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Arbetssätt

Racket

Under detta arbetsområde så arbetar klassen uppdelad i sina slöjdgrupper och arbetar varannan lektion med racketsport och varannan med konditionsträning

Lektion 1:

Syslöjd: Vi går igenom grunderna för racketsport. Information ges om regler, teknik och rörelsemönster. Efter detta får man prova på att spela.

Träslöjd: Arbetar med tilldelar konditionsuppgift.

Lektion 2:

Träslöjd: Vi går igenom grunderna för racketsport. Information ges om regler, teknik och rörelsemönster. Efter detta får man prova på att spela.

Syslöjd: Arbetar med tilldelar konditionsuppgift.

 Lektion 3:

Träslöjd: Arbetar med kondition utifrån egen målsättning och upplägg.

Syslöjd: Arbetar med racketsport

Lektion 4:

Syslöjd: Arbetar med kondition utifrån egen målsättning och upplägg.

Träslöjd: Arbetar med racketsport.

 

Efter arbetsområdet så ska du lämna in dina svar och reflektioner gällande konditionsdelen i ett dokument i google classroom.

Matriser

Idh

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse och teknik
Du klarar av att utföra grundslagen i ett lägre tempo. Du anpassar dina rörelser till viss del utifrån aktivitetens syfte.
Du klarar av att utföra grundlagen i ett högre tempo. Du anpassar dina rörelser på ett relativt välfungerande sätt utifrån aktivitetens syfte.
Du klarar av att utföra alla typer av slag i ett tempo som du varierar för att spelet ska nå sin fulla potential Du anpassar dina rörelser på ett välfungerade sätt utifrån aktivitetens syfte.
Kondition och hälsa
Du klarar till viss del, av att reflektera, utvärdera dina insatser och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du klarar av att reflektera och utvärdera dina insatser på ett relativt välfungerande sätt och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du klarar av att reflektera och utvärdera dina insatser på ett välfungerande sätt och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: