Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild 5B VT16 - ARTIST´S BOOKS

Skapad 2016-04-11 11:52 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Artist´s Books
Grundskola 5 Bild

Artist´s Book är ett konstverk gjort med hjälp av en bok, en slags skulptur! Ni undersöker varsin bok: Vad handlar boken om? Hur ser den ut? Ni ska sedan göra om boken till ett unikt exemplar som kommunicerar och gestaltar en del av bokens innehåll.

Innehåll

TID v.12-23

Måndagar 12.30-14-50

Enstaka tillfällen går bort p.g.a lovdagar mm.

Syfte

· Att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
· Att arbeta med olika två- och tredimensionella tekniker samt verktyg och material för att skapa olika uttryck.
· Att tolka, diskutera och presentera ditt egna arbete 
· Att kunna utvärdera och analysera ditt arbete samt berätta om det.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

ARBETSSÄTT OCH METOD

Under ca 8 lektioner kommer vi arbeta med böcker som konstform. En Artist´s Book är ett konstverk gjort med hjälp av en bok, en slags skulptur. Ni undersöker varsin bok: Vad handlar boken om? Hur ser den ut? Ni ska sedan göra om boken till ett unikt exemplar som kommunicerar och gestaltar en del av bokens innehåll. För att lösa uppgiften kan ni använda olika material, verktyg och tekniker som: tyg, gips, lera, färg, papper, sax, lim mm för att få fram det uttrycket ni vill kommunicera. 

Vi ställer ut våra Artists´ Books på skolan. Ni redovisar muntligt er Artists´ Book (Ni får instruktioner om detta) och dokumenterar resultatet i en lärlogg.

Första lektionen har vi en Introduktion och genomgång av uppgiften. Utdelning av böcker. Ni får leta efter teman i er bok och välja ett tema som ni vill arbeta vidare med. Skissa på hur ni vill förändra er bok så den kommunicerar och gestaltar ert tema. 

Följande lektioner arbetar ni med att arbeta med er bok och att varje gång ge en annan klasskamrat respons på sitt arbete. 

Sista lektionen är det redovisning samt en liten utställning!


Bedömning

- Din förmåga att tydligt förmedla bokens innehåll och ditt valda budskap två- och tredimensionellt.
- Din förmåga att medvetet använda material och teknik på rätt sätt och utifrån en egen idé arbeta vidare för att få fram önskvärt resultat.
- Din förmåga att utvärdera din arbetsprocess.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: