Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music

Skapad 2016-04-11 12:44 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett arbetsområde i engelska där vi tar hjälp av musik.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Have you ever listened to music? What are they really singing? Which is your favourite band? When did they start doing popmusic? Do you always sing along? Well, we might get some of the answers after this...

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Detta betyder att du skall kunna förstå innehållet i de texter vi går igenom och de/den som du själv väljer. Du skall också kunna tolka innehållet i de/den text du väljer.

 

Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Detta betyder att du skall träna dig på att skriva på engelska och att tala på engelska.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Din förmåga att läsa, förstå och tolka texter - detta visar du genom att vara aktiv på genomgångar, ställa frågor, svara på frågor samt i din sånganalys.

 

Din skriftliga förmåga - hur väl du kan uttrycka dig i skrift, vilket ordförråd du använder (ex. om du har tagit till dig de nya orden), vilket flyt du får i texten (grammatiska/stavningsmisstag, långa korta meningar osv.) Detta visar du ex. genom att i dina texter använda de nya orden, blanda långa och korta meningar osv. Tänk på att alltid korrekturläsa det du skriver och lämnar in.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Planering

v. 2

Mån

ð  Introduktion av projektet.                                  Beting under veckan: Ord från texten,

ð  Expectations                                                      läxförhör måndag v. 3.

 


Tis

ð  The History of Popular Music

___________________________________________________________________________

 

v. 3

Mån

ð  Läxförhör

ð  Introduktion av uppgifterna

ð  Ev. eget arbete

Beting under veckan: Ord från texten, läxförhör måndag v. 4.

Tis

¤ Låttext

¤ Eget arbete

 


v. 4

Mån

ð  Läxförhör

ð  Låttext

ð  Ev. eget arbete

 

Tis

ð  Diagnos verb

ð  Elevexempel

ð  Eget arbete

Beting under veckan: Ord från texten, läxförhör måndag v.5.

 
 

v. 5

Mån

ð  Eget arbete

Tis

ð  Eget arbete

Beting under veckan: Arbeta minst 30 minuter hemma.


 v. 6

Mån

ð  Eget arbete.

 

Tis

ð  Repetition och frågestund inför verbprov

Beting under veckan: Arbeta minst 30 min hemma med dina uppgifter. Glöm inte att träna på verben.

  

v. 7

Mån

ð  Eget arbete

 

Tis

ð  Verbprov

 

___________________________________________________________________________

 

v. 9

Mån

ð  Eget arbete

Tis

ð  INLÄMNING av renskrivna uppgifter. Följande skall finnas med, snyggt och prydligt ihopsatt med framsida: Planering, kladd, respons och renskrivet.

 

Beting under veckan: Arbeta så mycket du behöver för att vara färdig med dina uppgifter och kunna lämna in på tisdagen vid lektionens slut.

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Ditt skriftliga arbete som du också lämnar in.

Utvärdering

 

Utvärdering i Processlogg Engelska och här på Unikum.

Matriser

En
Engelska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i diskussioner i klass och grupp.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att förstå det outtalade
Du förstår precis det som sägs och du kan urskilja undermeningar och förstå det outtalade.
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i övningar och diskussioner individuellt, i grupp och i klass.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att läsa mellan raderna.
Du förstår precis det som står och du kan urskilja undermeningar och läsa mellan raderna.
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du berättar, beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa/sedda.
Du visar i diskussionerna och i dina texter att du förstår innehållet, du lyfter upp viktiga detaljer och du kan se innehållet ur mer än ett perspektiv.
Du visar att du har förstått genom att använda ett stort ordförråd där du väljer precisa ord för att uttrycka exakt det du vill. Du kan se helhet och detaljer av innehållet samt ur olika perspektiv.
Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
Du kan vid uppmaning korrigera ditt språk både muntligt och skriftligt ex. fortsätta rätta en text enligt lärarens anvisning.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
Du kan i större utsträckning se dina egna misstag och rätta dem, både muntligt och skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: