Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6 - v 14-22 vt 16

Skapad 2016-04-11 13:15 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 6 Svenska

Under de avslutande veckorna kommer du att få arbeta med olika typer av arbetsuppgifter. I det här arbetsmomentet ska du få lyssna på några berättelser, samtala och arbeta med uppgifter som har med texterna att göra. Du kommer att få skriva en berättelse på temat "Äventyr".  Du ska också göra en muntlig presentation av en "En mystisk och oförklarlig händelse". Under projektet ska du ha läst minst en klassiker  samt ha arbetat med reflektionsfrågor som har med boken att göra.

Se en mer tydlig planering på lärloggen.

Innehåll

Kunskapskrav


LYSSNA

-Kunna analysera och formulera egna tankar texter.

LÄSA

-Kunna läsa skönlitteratur med flyt:klassiker

-Kunna läsa sakprosatext med flyt: litteraturhistoria.

SKRIVA

-Kunna skriva egna tankar och formuleringar om texter.

-Kunna skriva texter med ett tydligt innehåll: Kenzukes rike

kap 2

-Kunna använda regler för språkriktighet: kommatering, 

-Kunna skriva texter med språklig variation:berättarperspektiv, beskrivningar, styckeindelning, ämnesspecifika ord och begrepp

TALA

-Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

Matriser

Sv

På väg
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Läsa
Du läser klassiker- böcker med flyt. Du använder lässtrategi frågor till texten på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser klassiker-böcker med gott flyt. Du använder lässtrategi frågor till texten på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser klassiker-böcker med mycket gott flyt. Du använder lässtrategin frågor till texten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunna resonera och tolka texters budskap
Du kan för enkla och till viss del underbyggda resonemang om texters budskap.
Du kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om texters budskap.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om texters budskap.
Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll.
Du kan analysera och formulera egna tankar om texters innehåll på ett enkelt och till viss del utvecklat sätt.
Du kan analysera och formulera egna tankar om texters innehåll på ett relativt tydligt utvecklat sätt.
Du kan analysera och formulera egna tankar om texters innehåll på ett tydligt och välutvecklat sätt.
Skriva
Kensukes rike kap 2
Du kan skriva en berättelse med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en berättelse med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva en berättelse med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skrivregler
I dina texter använder du grundläggande regler för skrivregler med viss säkerhet.
I dina texter använder du grundläggande regler för skrivregler med relativt god säkerhet.
I dina texter använder du grundläggande regler för skrivregler med god säkerhet.
Tala
Kunna tala för en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig presentation med ett i huvudsak fungerande innehåll med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad muntlig presentation med ett relativt väl fungerande innehåll med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig presentation med ett väl fungerande innehåll med viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: