Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Irstaskolan Sv8 - Praorapport

Skapad 2016-04-11 13:21 i Irstaskolan Västerås Stad
En rapportuppgift kopplad till prao.
Grundskola 8 Svenska

Dags för prao! Kopplat till er prao kommer ni göra en rapport som ska redovisas både skriftligt och muntligt inför klassen. Bildkälla: dreamstime.com

Innehåll

Syftet med undervisningen

I detta arbetsområde kommer du att träna på att skriva rapport, genomföra en intervju, sammanställa information samt förbereda och genomföra en muntlig redovisning.

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

PRAORAPPORT


1)    INNAN PRAON
Skriv ner dina förväntningar inför din prao.
Var ska du göra din prao?
Hur tror du att det kommer att bli på arbetsplatsen; roligt, tråkigt och varför du tycker det.
Hur ser arbetsplatsen ut, tror du?
Arbetstider? Luncher och pauser? Kommer du att vara trött när du slutar om dagarna?
Arbetsuppgifter? Kommer du att få jobba med alla arbetsuppgifter på arbetsplatsen, tror du? Varför/varför inte?
Personalen? Hur gamla tror du att de kommer att vara? Gillar de arbetet?
Lön och utbildning? Tror du att lönen är bra eller dålig? Vilken utbildning tror du att de har?
Annat som du funderar på inför praon?


2)    UNDER PRAON
- Skriv en dagbok om vad du gjort och vad som hänt under en av dagarna. Hur blev du bemött, vad lärde du dig, vilket var roligast/jobbigast och varför osv.?


- Intervjua en anställd på arbetsplatsen. Fråga det du tycker skulle vara intressant för dina klasskamrater att få veta. Exempel på frågor du kan ställa är:
Hur länge har de jobbat där, och varför jobbar de där?
Vad tycker de är roligast respektive tråkigast med sitt arbete?
Hur tycker de stämningen och miljön är?
Hur är lönen? Bra eller dålig?
Skulle han/hon rekommendera det här jobbet?

- Ordkunskap  Ta reda på några typiska ord eller uttryck som förekommer på just din praoplats. Skriv ned och förklara vad de betyder. (Exempel på ord är olika verktyg eller benämningar på arbetsmoment. Fråga någon på arbetsplatsen!)


3)    EFTER PRAON
Nu ska du sammanställa din rapport och fundera lite kring hur din prao egentligen blev. Jämför med det du skrev i uppgift 1 (dina förväntningar innan praon). Vad skilde sig åt? Vad var som du trodde? Var det bättre eller sämre än du trodde? Varför? Om företaget har en hemsida på internet - skiljer sig den presentationen åt från verkligheten, tycker du?


4)    REDOVISNING
Renskriv hela din rapport och lämna in. Du får lektionstid till det efter praoveckan, v. 50. Kom ihåg styckeindelning. Du kan även lägga in en bild till texten om du vill.
Övrig information som ska finnas med i din redovisning är:
Var praoade du?
Var ligger din praoplats?
Vilka arbetstider?
Vad gjorde du på din prao?
Hur många var ni som jobbade där?
Hur var arbetsmiljön?
Utbildning och lön?
Din dagbok och intervju.
Hur praon motsvarade dina förväntningar.
Hur du trivdes.
Vad du har lärt dig.
Skulle du rekommendera praoplatsen till dina klasskamrater; varför/varför inte?

Redovisning sker även muntligt inför klassen. (v. 50)  Om du vill kan du göra en Keynotepresentation där du sammanfattar din rapport i punktform och berättar fritt utifrån det.

Matriser

Sv
Matris Svenska 7-9 - Irstaskolan

Syfte och långsiktiga mål

F
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: