Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser och klimatförändringar (VT 16)

Skapad 2016-04-11 15:07 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Ett arbetsområde med fokus på sårbara platser samt orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar.
Grundskola 7 – 9 Geografi
...

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Under kommande fyra veckor kommer vi arbeta med geografi. Fokus under arbetsområdet är sårbara platser på jorden och hur de påverkas av de pågående klimatförändringarna.

I slutet av arbetsområdet ska du:

 • Kunna förklara orsaker och konsekvenser av endogena och exogena processer
 • Kunna ge exempel på geografiska sårbara platser och hur de påverkas av människa, samhälle och natur
 • Kunna förklara orsaker till och konsekvenser av klimatförändringarna
 • Kunna lägesplacera världsdelarna, världshaven samt stora öar, floder och bergskedjor

Världen är föränderlig och det är viktigt att kunna förstå hur människa, samhälle och natur påverkar varandra för att kunna skapa en hållbar utveckling. Genom att läsa om sårbara platser får du större förståelse för andra människors levnadsvillkor. Med kunskap ökar vi möjligheten att tillsammans minska konsekvenserna av de pågående klimatförändringarna.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:                                                                                                    

 • Lyssna på genomgångar
 • Läsa i Geografi 7-9
 • Använda Studi
 • Se faktafilm
 • Diskutera i helklass och mindre grupp

Vad som kommer att bedömas:

Arbetsmomenten är till för att du ska få chans att visa

 • Hur väl du har kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra
 • Hur väl du kan använda dig av ord och begrepp som hör till ämnet
 • Hur väl du kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser av klimatförändringar
 • Hur väl du har kunskaper om olika platser genom att läges- och storleksbeskriva dem
 • Hur väl du kan undersöka omvärlden genom att använda kartor, tabeller och diagram
 • Hur väl du kan resonera kring hållbarhetsfrågor och ge förslag på lösningar ur olika perspektiv

Hur du får visa vad du kan:

Under det här arbetsområdet kommer du att kunna visa dina förmågor både muntligt och skriftligt. Tänk på att försöka delta muntligt när vi diskuterar så att du visar dina förmågor.

Vi avslutar arbetsområdet med en skriftlig bedömningsuppgift vecka 18.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  E 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
 • Ge  E 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  E 9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
 • Ge  C 9
  Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  C 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ge  C 9
  Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
 • Ge  C 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  C 9
  Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  C 9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
 • Ge  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  A 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Ge  A 9
  Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
 • Ge  A 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  A 9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: