👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärta, blod och lungor

Skapad 2016-04-11 15:12 i Forssaklackskolan Borlänge
Planering för området som har med blodet att göra. Transport, syresättning och immunförsvar. Användes VT2016 med 8c och 8f
Grundskola 7 – 9 Biologi
...

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syfte:

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska
undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Förmågor som tränas:

Under dessa veckors arbetsområde ska du få tillfälle att utveckla din förmåga att

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, gruppdiskussioner, se film, arbeta praktiskt med att mäta puls, blodtryck, lungkapacitet osv. 

Visa vad du lärt dig

I klassrumsdiskussionen bedömer jag hur väl du använder de grundläggande begreppen. Muntligt, sammanfattande prov i grupp.

Tidsram

Vi arbetar med arbetsområdet under v.14-18. Läxor, klassrumsdiskussioner och gruppdiskussioner i ämnet kommer att pågå fortlöpande under denna period och leda fram till ett muntligt prov i grupp kommer genomföras för 8c tisdag. v.18 (dvs 3:e maj) samt på onsdag samma vecka (dvs.4:e maj). 

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån nedanstående matris som kan kopplas till kunskapskrav för årskurs 9 som baseras på Skolverkets kunskapskrav i Lgr 11.

Matriser

Bi
Hjärta, blod och lungor

Granska information, kommunicera och ta ställning

Diskussion om sjukdom
  • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
------------------------------->
---------------------------------------->
------------------------------------------->
-------------------------------------->
Motivera
Eleven kan formulera ställningstaganden men behöver stöd för att motivera och beskriva några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Använda information
Eleven behöver stöd för att använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner.
Resonera
Människan
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang om sjukdom.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om sjukdom.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om sjukdom.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om sjukdom.

Begrepp

  • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
------------------------------->
---------------------------------------->
------------------------------------------->
-------------------------------------->
Begrepp
Eleven har några grundläggande kunskaper om biologiska termer
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska termer
Eleven har goda kunskaper om biologiska termer
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska termer
Förklara
Eleven visar sina kunskaper och kan med stöd ge exempel och beskriva dessa.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan med stöd visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.